MUSIKKEN            FILMEN            FOLKS VÆREKRAFT            OM VÆREKRAFT            ARRANGEMENTER                            Tilbake

 
Se filmplakaten

 

 

  
Hva er værekraft?
20. september 2007 lanserte Anne Margrethe Lund begrepet ”værekraft” i forbindelse med utdelingen av Arne Næss’ hederspris som fant sted i miljøverndepartementets lokaler i Oslo.    Les mer


Arne Næss og Anne Margrethe Lund Foto: Leif Landsverk (C).


Anne Margrethe om værekraft i et intervju
i boken "Ingen armer ingen kake"

«Kjerneordet er altså værekraft. det gir assosiasjoner – til dette å makte å være her, på jorden.
«Evne til å ta det som kommer, vilje til å finne løsninger, selvinnsikt og selvrespekt, interesse og forståelse for andre, evne til å omstille seg, respekt for skaperverket.»   Les hele intervjuet (PDF)

Værekraft som beredskap
Fra konferanse for Likestillings- og
diskrimineringsombudet i 2007
 

Anne Margrethe Lund og Ulf Nilsen på konferansen
Her er stikkord til presentasjonen av Værekraft fra møtet (doc)
 

 

 

 

 

   
Noen små ord om tillit
Anne Margrethe Lund ønsket å lage en inspirasjonsfilm som skulle hete "Med Tillit".
I dette arbeidet deltok filosofiprofessoren Hans Kolstad. (bildet)

Anne Margrethe benyttet begrepet tillit som et sentralt ord når hun skulle beskrive værekraft.
Les hva Hans Kolstad skriver om tillit

 

 
 
VÆRE - KRAFTIG - HETEN:


Foto: Erling Okkenhaug

I følge Heidegger opplever ingen den egentlige eksistensen eller værensintuisjonen uten å rykkes ut av vanegjengeriet, ut av ”hverdagens rutine”.   Les mer