MUSIKKEN            FILMEN            FOLKS VÆREKRAFT            OM VÆREKRAFT            ARRANGEMENTER                            Tilbake

 
Se filmplakaten

 

 


Her får du mer informasjon om værekraften,
et begrep som ble til under utviklingen av virksomheten til Anne Margrethe.

20. september 2007 lanserte Anne Margrethe Lund begrepet ”værekraft” i forbindelse med utdelingen av Arne Næss’ hederspris som fant sted i miljøverndepartementets lokaler i Oslo.
 
”Her i bærekraftens vugge, vil jeg gjerne få lov til å bytte ut B med V. Når bærekraft brukes i forbindelse med det ytre miljø, er det værekraften som er den indre styrken som gjør at vi klarer å håndtere alt det som møter oss mennesker i livet,” sa Anne Margrethe, blant annet til hedersgjest Arne Næss og daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy.


Arne Næss og Anne Margrethe Lund Foto: Leif Landsverk (C).

Værekraft og bærekraft
Værekraft har en sterk assosiativ henspeiling til begrepet ’bærekraft,’ som først og fremst ble en del av dagligtalen etter at Gro Harlem Brundtland lanserte sin rapport ”Vår felles fremtid” i 1987. På samme måte som det finnes en ytre natur som menneskene på jorda må ta vare på, la Anne Margrethe til grunn at det finnes en slags indre økologi som omfatter våre åndelige, emosjonelle og fysiske ressurser. Hvordan forvalter vi denne kapitalen? Er det balanse mellom hva vi gir ut og hva vi får? Hvordan odler og forvalter vi disse ressursene hos våre medarbeidere, i vår familie, blant venner ...?

Vi kan godt si at værekraft er den indre oppdriften i hvert menneske som kan muliggjøre en bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er det ytre målet for menneskehetens tilstand. Værekraften virker fra innsiden, det er motivasjonen og grunnfestingen vi trenger for å bidra til vårt alles beste.

”Nå for tiden snakkes det mye om hvordan sosial utvikling og miljøvern henger sammen.” sier Anne Margrethe. ”Dersom vi skal unngå flom og flyktningestrømmer andre steder i verden, må vi også ta grep her hjemme. I en slik sammenheng tror jeg at Værekraften kan være grunnbjelken som muliggjør bærekraft. Miljøvern har lett for å bli et teknisk spørsmål. Men det er mennesker vi har å gjøre med, og vårt indre liv må henge med og skjønne hvordan vi kan bli harmoniske i et fellesskap med hverandre og naturen” mener hun.

Hva er værekraft?
”For meg, består værekraften av to komponenter,” sier pedagogen. ”- For det første, styrken som holder oss oppe i alle livets situasjoner – styrken vi ikke trodde vi hadde da ting var tøft, men som overrasker oss, og som gjør at vi sier: Jo sannelig, jeg kom igjennom det likevel! Og så består værekraft av tillit. Tillit til oss selv, til de andre og til Livet. - Tillit til oss selv handler mye om å føle at man kan mestre. Tillit til andre kan være et vågestykke og kan gjøre at vi oppnår mer enn vi kunne gjort alene,” fremholder hun.

”Men tillit til andre kan også ødelegge noe vi har bygd opp, hvis de vi stolte på handlet annerledes enn vi forventet. Like fullt, dersom vi ikke gir andre tillit, vil vi tape alle de opplevelsene der vi sammen kunne oppnå mer enn om vi var alene. Og værekraft handler om å tørre nettopp det. Og så har vi tilliten til Livet med stor L. Mange er i dag opptatt av intuisjon, magefølelse, gode krefter også videre. Tillit til Livet handler om å stole på disse følelsene. - Alt dette er for meg Værekraften”, avslutter Anne Margrethe.

Å finne din værekraft
Ole ble kanskje økonom, fordi han tenkte mer på lønn og på hva foreldrene ville, enn det han selv ønsket. Kaja fikk en tøff sykdom og oppdaget at hun ikke kunne rekke over like mye som før. Er det for sent å omskolere seg...? Hvordan kan man finne styrke til å møte slike vanskelige valg? Anne Margrethe Lund skulle holde kurs for organisasjoner gjennom sitt firma Heart of Hearts. Her ville man går nærmere inn på hva værekraften betyr, og hva slags god verdimåler det kan være inn i folks liv og i våre omgivelser.


Tekst: Ingrid Aune