Musikken VÆREKRAFT          Filmen VÆREKRAFT          Folks VÆREKRAFT           VÆREKRAFT som filosofi          VÆREKRAFT arrangement