www.teieplan.no

       
Vi trenger ditt bidrag for å skape det Teie vi alle ønsker
- en allsidig, helhetlig og fremtidsrettet småby. Hjelp oss for et bedre Teie, klikk her:


Om dette nettstedet
   
Historien om Teie
        
    
Presseklipp
      
Debattinnlegg
   
Sagt og ment
     
  
Fagstoff om
stedsutvikling

   
Plansmier som
arbeidsmetode

          
Facebookside
"Vi som vil bevare Færder-øyenes kulturarv og gamle trehusbebyggelse"

 

 

 

  Her kan du fordype deg i
eksempler, kronikker, intervjuer,
filmsnutter m.m. om stedsutvikling.
 

Fra nettsidene til
Fortidsminneforeningens
landskampanje LOKALKRAFT

  Her er nyttige sjekklister for
stedsbevissthet som kan brukes
når vi drøfter utvikingen på Teie
 
 

Fra nettsidene til
Fortidsminneforeningens
landskampanje LOKALKRAFT
 

Her er eksempler
på utfordringer
fra mange
steder og byer
rundt om i landet

Se filmen
 
Les om hva
andre steder
strir med..
  Vestre Stabekk Vel i Bærum Kommune
har i sine årsberetninger for 2015 og 2016
mye stoff om stedsutvikling og respektfullt byggeri i tradisjonelle sammenhenger.

Årsberetning 2015

Årsberetning 2016 


Her er mye til inspirasjon for
utviklingen av Teie