www.teieplan.no

       
Vi trenger ditt bidrag for å skape det Teie vi alle ønsker
- en allsidig, helhetlig og fremtidsrettet småby. Hjelp oss for et bedre Teie, klikk her:


Om dette nettstedet
   
Historien om Teie
        
    
Presseklipp
      
Debattinnlegg
   
Sagt og ment
     
  
Fagstoff om
stedsutvikling

   
Plansmier som
arbeidsmetode

          
Facebookside
"Vi som vil bevare Færder-øyenes kulturarv og gamle trehusbebyggelse"

 

 

 

 

 

 

  
Havebyen på Nøtterøy 
– et kulturmiljø med stor verdi

     
 

Lektor Connie Didriksen har arbeidet som lærer i en årrekke på Borgheim Ungdomsskole. Hun skrev sin masteroppgave om tekstilkunstneren Else-Marie Jakobsen. Etter at hun pensjonerte seg har hun engasjert seg i bevaring av gamle bygningsmiljøer og de grønne verdiers betydning for trivselsfaktorene i vårt lokalsamfunn. Hun skrevet en rekke artikler i lokalaviser omkring disse emnene, og har i den anledning kommet over havebyplanene for Tønsberg og Nøtterøy som ble laget på 1920-tallet. 

I denne artikkelen gjør hun rede for de ideologiske tankene bak disse med den hensikt å bevisstgjøre oss for verdier i vårt lokalsamfunn som kan stå i fare for å bli ødelagt. 
 

Les artikkelen


 

 

 
Trøbbel på Teie

Å sette opp blokker er ingen naturlig fortetting
av havebyen, mener Connie Didriksen.
 
– Vi kan ikke fylle opp med hus som står tett
som hagl, og vi kan heller ikke bygge i seks etasjer.

  


 Les oppslaget fra Tønsberg Blad 14.januar i år

 
Tønsberg Blad 14.01.2017