Fra pressen - Vil du fordype deg i stoffet?                                  

Her er et kronologisk utvalg av noen tidlige avisoppslag og presseklipp fra siste halvår i Lambdasaken.  (Klikk på forsidene for PDF-filer eller større JPG-sider)   Tilbake til startside

    

   
Presseklipp:


   
      
 Fra Klassekampen 21.08.2009                                              Fra Aftenposten 18.12.2009                                                  Fra Dagbladet 20.01.2010 

       
 Fra Dagsavisen 08.03.2010                                                  Fra Aftenposten 27.10.2010                                               Fra Aftenposten 28.06.2010     

    
Fra Dag og Tid 20.05.2011                                                      Dagsavisen 27.01.2012                                                          VG 30.11.2012

 


 

 

     
Fra Klassekampen 30.10.2012                                            Fra Aftenposten 22.11.2012                                               Fra Klassekampen 16.12.2012 

     
 Fra Nationen 17.12.2012                                                     Fra Dagsavisen 17.12.2012                                                  Fra Klasseklampen 17.12.2012

   
Fra Dagbladet 28.12.2011                                                   Fra Aftenposten 29.12.2011                                               Fra Aftenposten 29.12.2011

 

                     
    Fra Arkitektnytt  "Komplett uegnet" 22.12.1012       Fra Aftenposten 01.03.2013                                                   Fra Dagbladet 14.03.2013   


  
   Fra VG 30.03.2013

          
 
  Fra Klassekampen 06.12.2013
                                                Fra Klassekampen 12.12.2013                                            Fra Aftenposten 29.10.2014

                                                                
 
     
   
Fra Klassekampen 18.10.2014                                         Fra Dagsavisen 08.07.2015                                        Fra Dagsavisen 28.07.2015
   
        
   Fra Klassekampen 21.09.2015                    Fra Klassekampen 24.09.2015                    Fra Klassekampen 22.09.2015    


    

       

   Aftenposten 24.09.2015          Debatten i Dagsavisen sommeren 2015

                  
     Fra arkivet. En betenkning om besøk og         Fra Dagsavisen 08.10.2015                         Fra VG 20.10.2015                     
     parkering av Eivind Otto Hjelle. Innlegget
     fikk ikke plass i media. 
 
     Les her: www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1016/thread314310/#post_314310

    Les fra VG 22.oktober som PDF

 

       

  Fra Aftenposten 16.11.2015                                     Fra Aftenposten 17.11.2015                                     Fra Klassekampen 18.11.2015

   

Dagbladet 18.11 " Vi er blant annet bekymret for prestisjeprosjektene Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet. Veldig mye penger er brukt, men det mest problematiske er driftskostnadene i et perspektiv på 20 år, sier Steen." 

 

 

 

 

 

         

Fra Klassekampen 24.11.2015                                 Lederartikkel Klassekampen 24.11.2015                 Fra Dagbladet 24.11.2015  -  Lambda neste?

      

Fra Klassekampen 25.11.2015                                               Fra Klassekampen 26.11.2015                                           Fra Aftenposten 30.11.2015

 

           

Fra VG 20.11.2015 (PDF)                                                          Fra Aftenposten 27.11.2015                                                Lederartikkel VG 29.11.2015

        
Fra Aftenposten 02.12.2015                                                 Fra Dagbladet 02.12.2015                                                     Fra Aftenposten 19.10.2015 
 

 

       
Fra Dagens Næringsliv 01.12.2015                                     Fra Klassekampen 03.12.2015                                            Fra Klassekampen 04.12.2015

       
 Fra VG 02.12.2015                                                                    Fra Aftenposten 02.12.2015                                               Fra Aftenposten 07.12.2015
 

      
 Fra Klassekampen 05.12.2015                                            Fra Dagsavisen  08.12.2015                                                 Fra Aftenposten 08.12.2015

        
Fra Klassekampen 09.12.2015                                             Dagbladet 05.12.2015                                                              Fra Dagbladet 09.12.2015
 

     
Fra Dagsavisen 05.12.2015  (PDF)                                     Fra KK 12.12.2015 (PDF)                                                          Fra KK 14.12.2015 (PDF)

      

Fra KK 14.12.2015                                                      Fra Aftenposten 18.12.2015 (PDF)                                     Fra KK 21.12.2015

 

           
Aftenposten 22.12.2015                                                         Klassekampen 24.12.2015             Klassekampen 29.12.2015

       
Det er altså en omkamp!  Aftenposten 04.01.2016     Klassekampen 05.01.2016                                                  Aftenposten 06.01.2016

 

       
 

Klassekampen 06.01.2016                                        Klassekampen 07.01.2016                                       Dagsavisen 08.01.2015 -  "Staten blir jokeren" ?

      
Aftenposten 13.01.2016                                           Klassekampen 19.01.2016                                      Dagsavisen 19.01.2016

        

Klassekampen 29.01.2016                                                      Klassekampen 30.06.2016                                                      Dagsavisen 01.02.12016

    
Aftenposten 04.02.2016                                                     Dagsavisen 08.02.2016                                                          Dagsavisen 08.02.2016

 

   
Aftenposten 08.02.2016                                                       Aftenposten 10.02.2016                                                           Dagsavisen 10.02.2016

 

     
Dagbladet 12.02.2016                                                           Morgenbladet 12.02.2016                                                   Aftenposten 14.02.2016

     
Aftenposten 15.02.2016                                                       Dagsavisen 15.02.2016                                                          Klassekampen 15.02.1016

     
Aftenposten 16.02.2106                                                      Aftenposten 16.02.2106                                                      Dagsavisen 16.02.2016   

           
Aftenposten 17.02.2016                                       Aftenposten 17.02.2016                                     Aftenposten 17.02.2016  

    

Aftenposten 17.02.2016                                                      Aftenposten 18.02.2016                                                        Aftenposten 18.02.2016


  
Aftenposten 18.02.2016                                                       Dagbladet 18.02.2016                                                       Aftenposten 23.02.2016

 

  
 

Aftenposten 24.02.2016                                                         Aftenposten  24.02.2016                                                                   Aftenposten 25.02.2016

        

  Aftenposten  29.02.2016                                                 Klassekampen 24.02.2016                                                       Klassekampen 25.02.2016

       


 Aftenposten  01.03.2016                                                      Aftenposten 01.03.2016                                                       Aftenposten 01.03.2016


   
      Aftenposten 22.02.2016                                                                     Dagsavisen 02.03.2016                                                       Dagsavisen 02.03.2016

     
      Aftenposten  22.02.2016                                                Aftenposten   01.03.2016                                                       Aftenposten 01.03.2016

       

     Aftenposten                                                                               Aftenposten 09.03.2016                                                  Aftenposten 06.03-2016
                                                                                                                                                                                                                 Les også fra Klassekampen 1.des 2009:


     

      Aftenposten 14.03.2016                                                                   Aftenposten 09.03.2016                                                              Aftenposten 15.03.2016

    
          
     Fra VG 15.03.2016                                                                      Aftenposten 1.04.2016                                                                                   Aftenposten 12.04.2016


   
Dagsavisen 21.04.2016                                              Dagsavisen 27.04.2016                                        Klassekampen 11.05.2016

 Klassekampen 11.05.2016