www.teieplan.no

       
Vi trenger ditt bidrag for å skape det Teie vi alle ønsker
- en allsidig, helhetlig og fremtidsrettet småby. Hjelp oss for et bedre Teie, klikk her:


Om dette nettstedet
   
Historien om Teie
        
    
Presseklipp
      
Debattinnlegg
   
Sagt og ment
     
  
Fagstoff om
stedsutvikling

   
Plansmier som
arbeidsmetode

          
Facebookside
"Vi som vil bevare Færder-øyenes kulturarv og gamle trehusbebyggelse"

 

 

 
Alternativt prosjekt for Smidrøsveien 5
fra sivilarkitekt Arne Sødal

(Foreliggende prosjekt fra Spir arkitekter nederst på denne siden)


Foreliggende prosjekt