www.farsundplan.no

   
Presseklipp Debatt
          
Fagstoff om stedsutvikling
i Farsund by


Eksempler fra
andre byer og steder
Eksterne nettsider:

 
Facebooksiden til
Farsund Byforening

 
Fagstoff om stedsutvikling
        
Plansmier som
arbeidsmetode
 
 


Farsund Byforening
Farøy Vel
Allgrønn
Intbau

Epost til redaksjonen

 

   
Fra Teie, Nøtterøy (Nå Færder Kommune)
Det er gjennomført en DIVE analyse for Teie på Nøtterøy etter en beboeraksjon. Bebyggelse på Teie er også i Riksantikvarens NB-register.
 

Tønsberg Blad 23.06.2017
 
Se også www.teieplan.no

________________________________________________

Fra Homansbyen, Oslo
Det er nå politisk vedtak på å gjennomføre en helhetlig plan for Lille Uranienborg, sentralt bak Slottet i Oslo. Annen utbygging er satt på vent fordi man har fått se alternativer.


Se www.lilleuranienborg.no


________________________________________________

Fra Holmen, Risør
Riksantikvaren tegnet på eget intitiativ et alternativt forslag for Holmen i Risør. Dette innspillet var med på å endre utbyggers planer for øya.https://www.austagderblad.no/lokale-nyheter/riksantikvaren-ikke-fornoyd-med-holmen/s/1-39-6154820

Kan vi forvente samme
engasjement for Farsund?

Her er Riksantikvarens råd til Risør vedr. Holmenutbyggingen

________________________________________________

 

  
      
Dokumentarfilm om stedsutvikling
og lokaldemokrati

Filmskaperen Pål Winsents laget dokumentarfilmen Sørlandsrefseren om utbyggingsplaner sentralt i Risør Havn. Det er nok mange i Farsund som vil kjenne seg igjen i utfordringene som belyses i filmen. Filmen ble vist 8 ganger på NRK i 2014 og 2015.
 
Det ble også arrangert en visningsrunde med debattmøter i over tredve byer og steder i landet.
 
Nå kan også du se Sørlandsrefseren på YouTube
________________________________________________
 

Her kan du fordype deg i eksempler, kronikker, intervjuer, filmsnutter om stedsutvikling. 
 

Fra nettsidene til Fortidsminneforeningens 
landskampanje LOKALKRAFT


________________________________________________

Her finner du nyttige sjekklister for stedsbevissthet som kan brukes når vi drøfter utviklingen av Farsund  
Fra nettsidene til Fortidsminneforeningens 
landskampanje LOKALKRAFT


________________________________________________


 
 

 

 

 

 

   
   
 
  

  
                     Farøy Vel