www.farsundplan.no

   
Presseklipp Debatt
          
Fagstoff om stedsutvikling
i Farsund by


Eksempler fra
andre byer og steder
Eksterne nettsider:

 
Facebooksiden til
Farsund Byforening

 
Fagstoff om stedsutvikling
        
Plansmier som
arbeidsmetode
 
 


Farsund Byforening
Farøy Vel
Allgrønn
Intbau

Epost til redaksjonen
 

  PRESSEKLIPP:
Her finner du faksimiler av stoff fra avisen Lister. Dersom du vil lese artiklene Fra Lister kan du logge deg inn og laste ned på www.buyandread.com eller fra www.lister24.no og søke på datoene.
 
Mange spørsmål
"Erling Okkenhaug fra Oslo stiller mange spørsmål omkring den planlagte utbyggingen i Farsund. – Har man i det hele tatt spurt: «Hva trenger Farsund?» og «Hva tåler Farsund?» Skal man drive stedsutvikling i Farsund, eller kun slippe løs tilfeldig eiendomsutvikling, spør Oslomannen i sitt skriv til kommunen.
– De fleste norske byer og tettsteder er truet av byggeprosjekter som ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet i helhetlige planer. Når man blander pengemakt, politisk unnfallenhet og arkitekturprestisje kan det gå riktig
galt. Det hender ofte i et lokalsamfunn at det lanseres prosjekter i regi av en allianse mellom utbyggere og folkevalgte, hvor det lenge før noen berørte aner noe om
det, er lagt tunge føringer, skriver Erling Okkenhaug."


Lister 26.04.2018
Lister 25.04.2018  Bl.a. om høringsuttalelsene


Dagens Næringsliv 25.04.2018


Lister 11.04.2018


Lister 11.04.2018


Les reportasjen i Lister24
 

Lister 17.03.2018


Lister 15.03.2018
 


Lister 17.02.2018

Lister 15.02.2018Lister 14.02.2018
 

Lister 14.02.2018

Lister 03.02.2018

 


Lister 22.01.2018


Lister 16.09.2017


Lister 16.09.2017Lister 23.08.2017


Lister 23.08.2017


Lister 16.08.2017


 

  MENINGER:
Lister 25.04.2018Lister 21.04.2018


Fra Lister 14.04.2018


Fra Lister 14.04.2018  Les tekstenFra Lister 14.04.2018  Les teksten


Fra Lister 12.04.2018

Fra Lister 12.04.2018


Lister 11.04.2018  Les teksten

Lister 11.04.2018  Les teksten
Joakim Gitlestad Koordinator
i Spires byutvalg:

"Medvirkning i arealplanlegging er hjemlet i Plan- og bygningsloven, men den definerer verken hva denne medvirkningen skal være eller hvordan det skal gjøres. Denne konflikten er bare én av mange konflikter som en direkte konsekvens av at forslagsstillere kan tolke medvirkningsbegrepet dit de ønsker. Dette fører til dårlige planer med liten eller ingen medvirkning fra lokalbefolkningen. Spire heier på lokalbefolkningen som gjerne vil være med å påvirke, fremfor å la seg overkjøre. Det er nemlig deres rett."
Dette innlegget sto på trykk i Lister 7.april i år. Les hele

Lister 19.03.2018


Lister 14.03.2018

Lister  15.02.2018Lister  15.02.2018


Lister 07.12.2017

 


Lister 23.8.2017


Lister 17.07.2017

 

   
   
 
  
                     Farøy Vel