ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 
 

 

 

 
Porsgrunn
- Norges svar på Ruhr?

"Bygg tak over Porsgrunnselva, og la Down Towns plastvimpler vinke muntert i brisen fra ventilasjons-anlegget. Hvis noen protesterer er det bare å si at det er uunngåelig. Slikt har vi en lang tradisjon for i Porsgrunn." 
 

 

 

 

Se illustrasjonene: Legg merke til hvordan bygningene til høyre feirer lokal byggeskikk!!

Hvordan skal det gå med Porsgrunn?

Last ned protestskriv fra
Stiftelsen Porsgrunnsmuseene ( Word-fil )

Vi opplever så ofte at det er skruppelløse investorer som blir byplanleggere. Som for eksempel i Porsgrunn der utviklingsselskapet Conseptor har forsøkt seg med noen konsepter for å utnytte tidligere Bratsberg Bruk. Forretningsideen er så vidt vi kjenner til å selge prosjektet videre så snart godkjenninger foreligger. Conseptor blir således ikke endelig gjennomfører av byggeprosjektet.

Det er altså ikke slik at bygningsmyndigheter og politikere legger helhetlige planer for våre byer. De sitter og venter på at noe skal skje, at noen har mot til å foreslå "utvikling". Derfor hender det så altfor ofte at det legges mye innsats i håpløse byggeprosjekter som i beste fall vekker harme hos lokalbefolkningen og fører til strider lik den vi har opplevet i Porsgrunn. Eller i værste fall med en kraftløs motstand som slipper byggekreftene løs. Hadde man vedtatt retningslinjer for byutvikling ville ødeland av saker lik Bratsbergutbyggingen vært unngått.
 

 

     
Bratsberg Bruk

Fra Porsgrunn Dagblad 12.12.2001:
 


Utbyggingen av Bratsberg Bruk
i Porsgrunn
Se sjekklisten for bymiljøet i Porsgrunn


Stor debatt i byen etter kirkebrannen
Støtt gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke.
Følg facebooksiden: https://www.facebook.com/groups/
358641617639414/