MUSIKKEN            FILMEN            FOLKS VÆREKRAFT            OM VÆREKRAFT            ARRANGEMENTER                            Tilbake

 
Se filmplakaten

 

 


Pål Winsents, står bak filmen "Værekraft":

Bak lykken hviler VÆREKRAFTEN

Statsviter og skribent Svein Tore Marthinsen skriver tankevekkende i kronikken ”Lykke mer enn arbeid” (Søndag 14. desember) om myten arbeid = lykke. Han skriver at samfunnet vårt er konstruert slik at vi oppfatter folk utenfor arbeidslivet som ulykkelige. Dessverre ville høyst sannsynlig ikke jeg brukt en kalori på temaet hvis jeg ikke selv kjenner noen som har vært der. På sofaen utenfor arbeidslivet. Vi har jo i disse dager nok med å holde lykken i hevd innenfor arbeidslivet om ikke noen skal begynne å mase med at den ligger utenfor også.

Men så møtte jeg Anne Margrethe Lund og fikk følge henne med kamera. Hun var glødende opptatt av å formidle at bak lykken hviler den grunnverdien alle mennesker er i besittelse av. Uavhengig av arbeidskraft. Selv var Anne Margrethe blitt satt utenfor arbeidslivet på grunn av kreft da hun var i midten av tjue årene. Som nyutdannet musikkpedagog har hun kjent på kroppen at fallet i selvfølelse kan være langt. Men Anne Margrethe oppdaget at det psykiske forfallet har et stoppested. Eller et startsted, der vi alle har vært en gang. Da vi var små og ute av stand til å klare oss selv. Da vi til de grader var i stand til å spre glede og begeistring hos våre nærmeste. Bare i kraft av oss selv. Denne kvaliteten hos et menneske kalte Anne Margrethe Værekraft; ”I kraft av seg selv har mennesket alene en verdi for samfunnet.”

Selv om jeg fikk følge Anne Margrethe på nært hold gjennom noen år skjønte jeg vel egentlig ikke så mye av innholdet i begrepet hennes før jeg selv ble far til en liten gutt for fem måneder siden. Blikkene, smilet og lydene hans har fått meg til å se at mennesket har en verdi i kraft av bare å være. Og lykken kommer med den. Både for meg og ham.

Uten selv å ha kjent på kroppen hvordan det er å bli satt utenfor arbeidslivet, så vil jeg følge Marthinsens oppfordring til å tråkke med ham. Og med på veien kan Anne Margrethes ord, Værekraft, nettopp være det begrepet som skal til for hjelpe oss å forstå at lykken ikke måles på hva mennesket gjør. Men på hva det ER.

Lenke til Svein Tore Marthinsens kronikk i Aftenposten

Her er lenke til Svein Tore Marthinsens hjemmeside:
http://home.chello.no/~smarthin/

Blogg om reaksjoner fra innlegget til Marthinsen på Minerva: