ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 

 

 

 

 

 
Skien skal heller ikke
slippe unna vandalene


 
"Redselsfulle hotellplaner"

Høyhotellplanene er en katastrofe for Skien.
Dette må aldri bli noe av, sier arkitektprofessor Thomas Thiis-Evensen.
 Samler protester mot hotelltårnet
Les mer i TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyhotellplanene:

- Cutting Edge Eiendom i samarbeid med 4 B Arkitektene AS har utarbeidet et prosjekt kalt Ibsenhuskvartalet.

- I prosjektet ligger nytt, stort moderne bibliotek, ny sal med fire hundre plasser, et hotell i 14 etasjer og garasjeanlegg.

- Planene er positivt mottatt av Skiens politikere og har vært til behandling i hovedutvalget for kultur og undervisning.

- Reguleringsprosessen er i full gang. Pr. dato er det ikke kjent om det finnes drivere til hotellet.

- Målet er å sette det første spadetaket i jorda allerede til høsten, sier ordfører Rolf Erling Andersen.

Skrap skyskraperne
før de står der! 

Les mer om høyhus på Allgrønn Omgivelser