Bakgrunn for boka          ALLGRØNN Okkenhaug Forlag          For pressen               Tilbake       

  
Bestill boka direkte
fra forlaget

 


   
Boka er på 72 sider
og koster kr. 189,-

Kjøp 5 bøker
for kr. 500,-
 

Ring gjerne
92092522

 

 

 Boka er gitt ut
i samarbeid med

 
 
M
atrettene er fotografert
og boka er designet av studenter ved Idefag-skolen på Nøtterøy


 


ForlagISBN  978-82-7762-004-6

www.allgronn.org

  

 

 

 

 

 
Bakgrunn: 

Fra norskkurs til kokebok

Nøtterøy er en av 21 kommuner som har deltatt i Sosial- og helsedirektoratets satsing i det nasjonale forsøket ”Tettere Individuell Oppfølging” (TIO) i perioden 2006-2008.

Som eneste kommune i Vestfold har Nøtterøy deltatt i TIO, som ble et forprosjekt for innføringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene. Målet har vært å utvikle metoder for bedre å kunne bistå den enkelte på veien mot jobb. Denne veien går bl.a. gjennom det å trives, vokse som menneske og å komme ut og være sammen med andre mennesker.
 
På Nøtterøy har det i prosjektperioden deltatt 54 personer hvorav halvparten av deltakerne har vært innvandrere og flyktninger hovedsakelig fra Irak, Afghanistan, Vietnam og Bosnia. Ca 40% av alle deltakerne er i dag ansatt i heltids eller deltidsstillinger i distriktet. 

I mai 2008 ble ideen om å lage en kokebok uttalt på en prosjekt-ledersamling i Bergen og kursleder Bjørn Hauger fra Sareptas A/S holdt idéen fast. Den fikk ta form. Vår kommunaldirektør Karen Kaasa sa hun godt kunne tenke seg en slik kokebok. NAV-leder Lise Cathrine Thomassen og sosialleder Linda Paulsen, har gitt god støtte under hele prosessen.


  

Boka blir til

Det hele begynte med en gruppe irakiske kvinner som ønsket å lære seg norsk for å kunne delta mer i samfunnet de nå lever i. Kanskje noen av dem til og med kunne få seg en liten jobb etter hvert?
Det viste seg imidlertid å være vanskelig å sitte på skolebenken og lære norsk når hodet var fylt med bekymringer, planlegging av hjemlige oppgaver som husvask, matlaging og barneoppdragelse og tidvise helseplager.
Vi erfarte at kvinnene var levende opptatt av mat og hadde masse kunnskap om matkultur fra Irak. Dette ville kvinnene gjerne dele med oss, og vi var nysgjerrige! Vi flyttet derfor undervisningen til et lite hus med kjøkken.

Fatima, Zeynab, Golla, Waedeya og noen til møttes en gang i uka for å lage irakisk mat og snakke norsk. De er drevne husmødre og kunne lite norsk. Norsklærer Kirsten Knudtzon er flink i norsk, men mente hun ikke var spesielt flink til å lage mat. Av slikt blir det utveksling av kunnskap begge veier. Å skrive ned oppskriftene ble praktisk bruk av norsk.

Etter hvert som bokplanene tok form, utvidet vi møtehyppigheten til to ganger i uka og flere har etter hvert skrevet og blitt involvert på ulikt vis. Tone Raundalen og Runa Løwe har som TIO-veiledere gledet seg til møtene hvor de har smakt, luktet, diskutert og stilt spørsmål og blitt imponert. I tillegg fikk de en større del i kvinnenes historier og et lite innblikk i deres hverdag i Irak! Dette har vært spennende og morsomt!

Fra å være et biprodukt av norskundervisninga har kokeboka blitt et mål i seg selv. Vi ønsket at disse flotte kvinnene skulle kunne dele noe av sin rike matkultur med lokalsamfunnet og vi tror at disse rettene vil falle i smak for norske ganer. Kvinnene mente selv at denne boka også kunne være et viktig bidrag for deres egne barn i det å ta vare på sine mattradisjoner.

I dette arbeidet har de fleste av oss i gruppa begitt oss ut på stier vi er ukjente på, og der vi ikke kan flyte på gamle rutiner og erfaringer. Dette har gitt oss ny læring, kunnskap og kompetanse, noe vi setter pris på. Pakshan Tofik har i sluttfasen bidratt med tolking for å hindre misforståelser og gitt oss oppskriften til baklava’en.
 
Erling Okkenhaug bidro med all sin erfaring og kunnskap i å koordinere et bokkonsept. Han har vært med å etablere samarbeidet med de engasjerte studentene ved Idefagskolen på Nøtterøy gjennom rektor Lars Øygarden. Lærerne Wictor Leonard Faanes og Bjørn Harstad har sammen med sine studenter bidratt med sitt engasjement til denne boka. Fatima, Zeynab, Golla og Waedeya har mange flere oppskrifter på lager, men vi var nødt til å gjøre et utvalg.

Redaktør Runa Løwe, 5.nov. 2009
 

 

 

    
Kontakter

 

Erling Okkenhaug, Forlaget Allgrønn Okkenhaug  erling@okkenhaug.com   tlf: 92092522
Studentene fra Idefagskolen som
designet bok og fotograferte
 


AD / Grafisk designer
Hedda Myhre Hagen
              

Foto av matrettene
Trine Bjervig
  

Grafisk Designer
Runa Sundsfjord
   

Foto fra kjøkkenet
Christer Larsen