Plansmie i Nittedal uke 41, 11.-15.oktober 2010.      Tilbake til førstesiden 

OM PLANSMIER
 

Mer om plansmier / charretter
       
 
Hva er en charrette?

Artikler – på engelsk

 

 

 

 
Plansmie i Nittedal:
http://www.nittedal.kommune.no/Tjenester-fra-A-til-A/Samfunn/Samfunnsplanlegging/Velkommen-til-siden-for-sentrumsplanlegging/Medvirkning/Plansmie/

For å få en bred belysning av aktuelle problemstillinger i utviklingen av sentrum og få fram gode ideer til arealbruk og utforming, har Nittedal kommune gjennomført parallelle arkitektoppdrag.

Kommunen valgte i april 3 arkitektteam til å utforme mulighetsstudier for sentrumsutvikling på Mo/Rotnes. Snøhetta, Dyrvik Arkitekter i samarbeid med Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS og Dark Arkitekter i samarbeid med Esbensen Rådgivende Ingeniører AS ble valgt blant 18 innkomne tilbud. Med utgangspunkt i behov for boliger og offentlige og private tjenester i et 40-årsperspektiv, handels- og næringsanalyse for kommunen og grunnundersøkelser i området, har arkitektene utarbeidet forslag til utvikling av vårt nye sentrum
 
Her ligger forslagene i paralelloppdraget
http://www.nittedal.kommune.no/Nyheter/Slik-kan-Nittedal-bli/

Her finner du filmopptak av presentasjonene:
http://nittedal.exss.no/bruker/pages/archive.aspx
Klikk på:  Kommunestyret og så:
Slik kan sentrum bli 14.06.2010

Plansmia er i gang:
http://www.nittedal.kommune.no/Nyheter/Plansmia-er-i-gang/

 

 

 

Les rapporten fra Plansmia i Nittedal (16MB skjermversjon) 

Mer på

http://www.nittedal.kommune.no/Tjenester-fra-A-til-A/Samfunn/Samfunnsplanlegging/Velkommen-til-siden-for-sentrumsplanlegging/Innspill-fra-plansmia/

Om avsluttende møte

http://www.nittedal.kommune.no/Tjenester-fra-A-til-A/Samfunn/Samfunnsplanlegging/Velkommen-til-siden-for-sentrumsplanlegging/Innspill-fra-plansmia/141010-
Oppsummeringsmote/

Rapporten finner du også her (PDF-utskriftkvalitet )

http://www.nittedal.kommune.no/Tjenester-fra-A-til-A/Samfunn/Samfunnsplanlegging/Velkommen-til-siden-for-sentrumsplanlegging/Se-plansmierapporten-her/

Planskisse

http://www.nittedal.kommune.no/Documents/
Plansmia/oppsummering/skisse.pdf

 

Plansmia i Nittedal ble gjennomført i løpet av fem dager i oktober 2010 som del av kommunedelplan for sentrumsutvikling i Nittedal frem mot 2050.

Plansmia - et viktig grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplanen
Plansmia Nittedal var et arrangement med åpne dialogmøter, familiearrangement, åpent plankontor og tematiske møter og work-shops hvor nye Nittedal sentrum ble utformet og planlagt i samarbeid med innbyggere, inviterte aktører og regionale myndigheter. En politisk styringsgruppe ga tilbakemeldinger på alternative skisser underveis, og ga samtidig viktige føringer for utarbeidelse av en den endelige plansmie-skissen for sentrumsutvikling.

Plansmia gir et viktig grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplanen som skal fremmes til sluttbehandling i kommunestyret i siste halvdel av 2011.

Se invitasjonen
 

http://www.nittedal.kommune.no/Tjenester-fra-A-til-A/Samfunn/Samfunnsplanlegging/Velkommen-til-siden-for-sentrumsplanlegging/Innspill-fra-plansmia/

 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.