Plansmie i Nittedal uke 41, 11.-15.oktober 2010.      Tilbake til førstesiden 

OM PLANSMIER
 

Mer om plansmier / charretter
       
 

 

 

 

 
Plansmie i Nittedal:
 

Plansmia er en konsekvens av foredrag og idemyldring om stedsutvikling og plansmier som verktøy for medvirkning som siv.ark. Arne Sødal og Allgrønns leder Erling Okkenhaug holdt for Nittedals politikere og adminstrasjon på Klækken hotell våren 2009. Plansmia ble gjennomført av et team fra Cowi arkitekter. Som pionerer på området er vi glade og stolte over at plansmieverktøyet nå blir brukt av flere. 

For å få en bred belysning av aktuelle problemstillinger i utviklingen av sentrum og få fram gode ideer til arealbruk og utforming, har Nittedal kommune gjennomført parallelle arkitektoppdrag.

Kommunen valgte i april 3 arkitektteam til å utforme mulighetsstudier for sentrums-utvikling på Mo/Rotnes. Snøhetta, Dyrvik Arkitekter i samarbeid med Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS og Dark Arkitekter i samarbeid med Esbensen Rådgivende Ingeniører AS ble valgt blant 18 innkomne tilbud. Med utgangspunkt i behov for boliger og offentlige og private tjenester i et 40-årsperspektiv, handels- og nærings-analyse for kommunen og grunn-undersøkelser i området, har arkitektene utarbeidet forslag til utvikling av vårt nye sentrum

Se invitasjonen:


 
 

 

 

Les rapporten fra Plansmia i Nittedal (16MB skjermversjon) 

Plansmia i Nittedal ble gjennomført i løpet av fem dager i oktober 2010 som del av kommunedelplan for sentrumsutvikling i Nittedal frem mot 2050.

Plansmia - et viktig grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplanen
Plansmia Nittedal var et arrangement med åpne dialogmøter, familiearrangement, åpent plankontor og tematiske møter og work-shops hvor nye Nittedal sentrum ble utformet og planlagt i samarbeid med innbyggere, inviterte aktører og regionale myndigheter. En politisk styringsgruppe ga tilbakemeldinger på alternative skisser underveis, og ga samtidig viktige føringer for utarbeidelse av en den endelige plansmie-skissen for sentrumsutvikling.

Plansmia gir et viktig grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplanen som skal fremmes til sluttbehandling i kommunestyret i siste halvdel av 2011.


 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.