Kommentarer og innspill fra Folkemøtet mandag 07.08.2009


Innspill fra salen:  Dere kan ikke rive ned gamle bygg og hjem for å sette opp nye, ingen kan gjøre noe sånt. Han mener planen er dårlig og at det er galt å foreslå ødeleggelse.

Innspill fra salen:  Hans familie har drevet forretningen i tre generasjoner og det er viktig for han at de kan holde liv i denne forretningen. Han virker positiv til planen og prosessen.

Innspill fra salen:  Han forteller om hvordan endringer raskt ble utført tidligere uten at noe råd ble involvert. Det ble bygget der folk kjente folk som eide land. Han mener at dette var en skandale for utvilklingen.

 

Innspill fra salen:  Mener at en rad med hus bak butikkene er upraktisk. Han er bekymret og nervøs men ikke direkte negativ.

 

Innspill fra salen:  Hun ønsker seg:


- et sted i sentrum hvor barna kan leke i trygge/hyggelige omgivelser hvor foreldrene kan sitte rundt på benker
  på et sosialt sted å se på/følge med sammen.


- et sted for barna å bade/svømme i fjorden nær sentrum. Der er flere fine strender i området men ikke i nærheten her.


- En liten kai/havn med båter.


- Ikke et stort kjøpesenter, det er ikke passende for dette lille samfunnet, dette kan du få i byen.
  De unge vil ha det, men ikke resten. Hun vil heller ha gater med små og mer interresante butikker.


- At byens sentrum skal være tilrettelagt for de eldre, alt på samme nivå, samlet på et sted, lett tilgjengelig.


- Gåavstand til biblioteker, og at det bør være en kafè i tilknytning til biblioteket.


- Hovedfokus  på barna og deres familier. Hun flyttet hit, har ikke bodd her hele livet.


- Lekeplasser.


Hun fikk god applaus for sine ønsker og de tingene hun sa.

 

Innspill fra salen:  Han mener at den nye tomta hvor bussene nå skal flyttes ut av området gir dette stedet store muligheter. Han sier at lokalbefolkningen må tenke seg veldig godt om hva man ønsker å gjøre og hvilke alternativer man har.

 

Innspill fra salen:  Mener vi bør snakke MED folket her og ikke TIL folket. Mange trenger et lite spark bak for å komme med sine meninger og engasjere seg. Menneskene som bor her bryr seg veldig om stedet sitt så vi må bruke tid på å LYTTE å SNAKKE MED dem.

 

Innspill fra salen:  Elevene har vært veldig kreative med sine oppgaver som omhandler stedets fremtid. De har jobbet hardt på kort tid. Lærerne mener at noe av elevenes materiale kan bli brukt. De unge/elevene vil ha andre ting på stedet enn de voksne/eldre. Vi må tenke på hva som symboliserer dette stedet, Åfjord båten, elva med laksen. Det er mange mennesker som har lagt ned mye jobb og tenker i dette. Det er forskjellige ønsker for de forskjellige generasjonene på stedet. Hun håper at når hun blir eldre at det vil være noe i sentrum for henne. Noe med gode/lange åpningstider slik at det blir brukt.

De unge er bekymret for at de ikke kommer til å få  et sted å henge inne, de vil ikke bare ha et sted ute, men kanskje en internettkafe, eller et annet sted for å være sammen.

De unge er positive til elvepromenaden.

 

Innspill fra salen:  Han utfordrer politikerne, hen mener de er svake når det gjelder kvalitet og burde fokusere mer på dette. Han vil at politikerne skal tre frem og stå for bedre kvalitet.

 

Innspill fra salen:  Han har bare bodd her i 3mnd. Han peker på Oppdal og hvordan de har gjort ting der, de har kulturhus, kino og mange andre ting selv om det er lite sted.

Han vil ha en gågate. Han er fra Trondheim. Han mener at buss og varelevering kan gå gjennom byen, men ikke forbipasserende tungtrafikk. Ta vare på byens kultur og tradisjon. Gjør stedet sykkelvennlig, og fokuser på universell utforming. Legge til rette for folk med rullestol ol. Han får god applaus.

 

Innspill fra salen:  Han vil at vi skal tenke på hvordan folk utenfra ser på de lokale her. Han støtter den forrige kommentaren om universell utforming i sentrum.

 

Innspill fra salen:  Han har bodd her i mange år og mener dette er en positiv utvikling for folk her. Han oppfordrer også flere til å engasjere seg å komme ned her på hotellet. Han sier at det også er viktig at folk sier ifra NÅ dersom noe blir galt for dem og ikke venter til det er for seint til å finne bedre løsninger.

 

Blanke Ark kommentarer tirsdag 090908

 


                                                                    Folk skrev ned innspillene sin på lapper og festet disse på veggen

·   Torgboder sperrer i dag gangareal. Inkl. Personer med handicap. Sett av egne plasser.

·   Gangstien langs elv ved Nedre Årnes vil bli oversvømmet hver vinter

·   Båter og badeplass. Ikke svømmehall. Legg den som vedtatt

·   Basseng bør ligge ved skolen pga: skolebarna + mulighet for mange p-plasser

·   Handlemiljø

·   Den nye skolen er fin! Fint å tenke nytt

·   Behold Nedre Årnes som veien er i dag!

·   Økonomisere med arealene

·   Ta vare på dimensjoner som er her

·   Steder for barna

·   Store butikker som ikke ser ut som kjøpesenter

·   Innsyn til sentrum fra ny riksvei

·   Lastebiler. Levering av varer

·   Mange av dagens sentrumsbygg er store og ikke spesielt fine, litt ”låveaktige”

·   Flest mulig lokale byggere og investorer

·   Kulturscene ute/inne

·   Felles parkeringsplass for ansatte utenfor sentrum

·   Riksveien bør flyttes

·   Trafikken i hovedgata bør flyttes hvis det kommer flere hus

·   ”det rare” dimensjoner

·   Nedre Årnes boliggate

·   Kort-tidsparkering. Hvor?

·   Rett virksomhet på rett sted

·   Fremtidig kystriksvei – 1 time til byen

·   Sikre urbane tendenser

·   Alt som genererer mennesker

·   Vitalisere nærheten til elven

·   Økt boglede

·   Vei RV715 Årnes – Rørvik turismeutvikling

·   Terskler i elven god fiskeforvaltning

·   Promenade langs elven

·   Terskeler i elven

·   Få næringsliv til å leve

·   Robust utvikling for fremtiden

·   Parkering Åfjordstorget

·   Behov for nye p-plasser når trafikksentralen forsvinner

·   Café med norsk mat

·   Pol i Årnes vil føre til at flere handler her

·   Å ankomme et sted. Sikre overraskelsen Åfjord

·   Utbyggere: åpne for individuell kreativitet

·   Ansatte parkering?

·   Viktig med grønt / vrimleareal i sentrum + café

·   Benkene utenfor banken er hyggelig hvilested i dag

·   Parkering nære, men ikke midt i. Folk må tåle å gå litt. Hvordan gjøre dette attraktivt? Felles handlevogner for alle butikker? Samarbeid

·   Rundkjøring på tur inn til sentrum fra Trondheim for å dempe farten

·   Forslag til leilighet: en slags bygård med et åpent fellesrom i midten. Private terrasser utvendig (+tegning)

·   Flere små og trivelige parkområder og sitteplasser

·   Bibliotek må flyttes og kanskje kombineres med andre ting for eksempel internettkafé

·   Ikke la det se ut som en evig byggeplass. Se muligheter og midlertidige løsninger

·   Knytte stien langs elvene med nærliggende turområder

·   Enveiskjørte gater for å minske trafikken

 

 

Blanke Ark kommentarer onsdag 090909

·   Jeg er forelder og ønsker meg basseng i sentrum (mellom broene)

·   Park nedenfor hotellet

·   Utvide rådhuset, plass til legekontor, tannlege. Lett adkomst for alle brukere, med og uten rullator. Flott!

·   Kystkultur Åfjordsk?

·   Legge til rette for mer torghandel

·   Større satsning på museum

·   (1) På tangen ved hotellet ikkje svømmebasseng men parkområde med leikeplass – leikeapparat (Ila-parken) med plass for benker, grøntareal, beplantning (2) slik at folk kan treffast uformelt, småbarnsfamiliar kan kose seg, slappe av i trygge omgivelser. ved parken skal det (3) vere (småbåtanlegg) kai med mulighet for å fiske med fiskestang i forbindelse med ”strandpromenaden” tilrettelagt også for rullestolbrukarar.

·   Steder for barna

·   Ikke basseng i ”landsbyen mellom elvene”

·   Møtested bibliotek i kjøpesenter – økt åpningstid. Internettkafé – turistinfo. Utstillingslokale – privat / offentlig samarbeid. Tenkt stort rundt biblioteket!

·   Ikke rasere det som er

·   Vi vil ha en park / grøntareal med lekeapparater

·   Svømmehall ut av landsbyen. Skissere påbygg rådhus: lege, helsestasjon m.fl.

·   Filial for museet på det nye torget

·   Blomster og grønne områder skaper god atmosfære

·   Turistinformasjon (ved bro fra sør) med mulighet for parkering av både bilder og turistbusser

·   Fjern badeanlegg. Åpner for utvidelse av hotell og et fint parkanlegg mot elvene

·   Berghuset må bli synlig

·   Helsehus sentralt, med bussholdeplass utenfor

·   Bibliotek på sentral plass

·   Akvarium

·   Familiesenter / helsehus midt i senter med park / lekeplass i umiddelbar nærhet. Tannlege, Fosen-team, BUP, fysioterapi, voksenopplæring, PPT, helsestasjon, jordmor, støttekontakter, psykisk helsearbeid, legetjeneste, barnevern, ergoterapi

·   Legekontor, rehabiliteringstjeneste (fysio + ergoterapi). Familiesenter: barnevern, PPT, psykiatri, helsestasjon, Fosenteamet, BUP. Alle samlokaliseres + tannhelsetjenesten. Ikke nødvendigvis i sammenheng med rådhuset, men samlokalisert i ”landsbyen”

·   Korttidshybler for kunstnere og forfattere

·   Felles innkjøring for vareleveranse for Åfjordstorget og Årnes Handel

·   Tangen ved hotellet et stort parkanlegg med leikeapperat + uterestaurang med mulighet for servering. Trafikklagtomta stort grønt areal med mulighet for å ha dyr et lite fjøs: åpen gård! Parkanlegg, masse leikeapparat, gamle bygninger i et harmonisk miljø. Ikke noe videre flere butikker. Et lite museum i en liten koselig bygning. Tilbud for ungdom etter at de er utdannet. Mange ønsker å flytte tilbake til Åfjord

·   Sikre allmenn ferdsel langs elven

·   Hvite steiner på div. plasser. Overbygg av vei mot elva, Rådhuset. Legg inn lyd av elva på parkområder. Kjerrevei over plen / park. Taxi / helsebuss omlasting

·   Tenk helhetlig: alt innen helsetjenester søkes kanalisert innenfor ett område i SENTRUM

·   I denne plansmie-prosessen, kjem mange med konkrete ønsker for kva som skal vere her. Eg synest det må ligge ein ”grunnfilosofi” for planlegginga. Korleis vil vi at ÅRNESET skal framstå utad? Korleis kan vi tilby Åfjord til dei som evt. vil etablere seg med bedrifter her. Korleis kan vi skape ein ”landsby” som ungdommen finn det interessant og spennande nok til å bu her. Komme tilbake etter utdanning og etablere seg her.

·   Meir sentral beliggenhet av (biblioteket) ”BOKKAFÉ”. Med bibliotek, bruktbokhandel med koselege bokhyller og ein slik atmosfære at folk trivst, brukar staden til å treffast. Arena for kulturskuleelevane, til små opptredelser.

·   Helse- og familiehus i 1, gamle postdistribusjon, der tannlegen også er

·   Flytt den gamle skolen og bruk den til bibliotek + café

·   Småbutikkar i staden for kjøpesenter

·   Stor leikebutikk

·   Nor-kontakt

 

Tilbake