Kjerneområdene er revestrekene - hvilke erfaringer har du?

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org


Vår innsamling av erfaringer er et resultat av konklusjoner vi har gjort oss i en del konflikter.

1. Idéen

· Hva var Idéen? Hvordan oppstod den?

·
 Når i saksforløpet oppstod Idéen?

·
 Hvor mange eide Idéen fra begynnelsen?

·
 Hva gjorde dere for å få overbevist flere og utvide eierskapet?

·
 Hvordan valgte dere ord som kunne beskrive Idéen for andre?

·
 Hvordan formulerte dere målet/målene?

·
 Hva gjorde dere for å sikre dere at Idéen kunne kommuniseres til publikum?

·
 Når kom dere i gang?


 
2. Alliansene


·
Hvordan bygde dere allianser med andre aktører med sikte på å realisere
  hele eller deler av Idéen?

·
 Hva var grunnlaget for valg av alliansepartnere?

·
 Fikk andre muligheter til å komme med innspill og slik påvirke Idéen,
  målene eller framgangsmåten?

·
 Hva gjorde dere for å legge til rette for løpende oppdatering
  av alliansepartnere?

·
 Hvilken felles plattform bygde dere alliansene på? Hva var dere enige
  om å være uenige om?

·
 Hvordan sikret dere Idéen mot utvanning eller annektering?

·
 Var dere enige om hvor langt dere skulle føre kampen og hvilke
  virkemidler dere skulle bruke?

·
 Ble alliansen anerkjent som en aktør i saken?3. Motstanden


· Hvem var motpart?

·
Hvilke ressurser/allianser stod til rådighet for motparten?

·
Hvor lenge hadde motparten holdt på med sin planlegging?

·
Hva vurderte dere som motpartens sterkeste kort?

·
Var det offentlig debatt om saken?

·
 Hvor så dere muligheter til å synliggjøre motstanden i løpet
  av beslutningsprosessen?

·
 Hvilke virkemidler brukte motparten for å få sin sak i gjennom?

·
Ble dere hørt? Fikk dere anledning til å presentere alternativer?


 
4. Økonomisk realisme

 

· Hva gjorde dere for å skaffe midler til aksjonen?

·
Hva gjorde dere for å unngå å bruke for mye penger?

·
 Hvordan organiserte dere økonomiarbeidet?

·
 Hvem ble økonomiske støttespillere? Hva overbeviste dem,
  hva var deres motiver? 
5. Struktur og strategi


· Hvordan jobbet dere? Hvordan fordelte dere oppgavene?

·
 Hva gjorde dere for å sikre at dere var kontinuerlig oppdatert
  om utviklingen/saksgangen?

·
 Hvordan fikk dere adgang til sentrale politikere og beslutningsprosessen?

·
Hva visste dere om motparten/motstanderne?

·
 Hvordan skaffet dere dokumentasjon?

·
 Hva gjorde dere for å få innpass i mediene og holde medietrykket oppe?

·
Hva gjorde dere for å overrumple motstanderne?

·
 Hvilke metoder brukte dere i kampen? Hvilke metoder fungerte godt/dårlig?

·
Hvordan ble aksjonen ledet? Ble lederskapet valgt? Hva slags legitimitet
  hadde lederskapet?
 


 
6. Alibi og motiver

· Hva gjorde dere for å sikre aksjonen mot sammenblanding av ideelle
  og private motiver?

·
Hvordan unngikk dere uheldige bindinger?

·
 Hva gjorde dere for å posisjonere dere som en legitim aktør?

·
 Hva bygde aksjonens troverdighet på?
 


 
7. Ekspertisen
 

·
Mobiliserte dere ekstern motekspertise? Hvordan skaffet dere motekspertise?

·
Hvilken ekspertise valgte dere å vise til/lene dere på?

·
 Klarte dere å undergrave grunnlaget for motpartens sak?
  Hva ble i så fall avgjørende?

·
Brukte dere motekspertisen underhånden eller framsto ekspertene
  deres også i mediene?

·
Hvor mye ressurser brukte dere på dokumentasjon, motmeldinger o.l?


 
8. Bakdørene

· Var det muligheter for politikerne/motstanderne til å snu
  underveis i beslutningsprosessen?

·
 Hvordan spilte dere på disse mulighetene?

·
Var det åpne for forhandlinger? På hvilket grunnlag kunne
  det være mulig å forhandle?

·
Ble det forhandlinger?

·
Hva gjorde dere for å holde flest mulig bakdører åpne?

·
Gikk det prestisje i saken? Når skjedde det og hva ble avgjørende?


   
9. Utholdenheten


·
 Hva gjorde dere for å holde gløden oppe?

·
 Hvordan bearbeidet dere nederlag underveis?

·
 Klarte dere å følge med i hele prosessen og spille inn Idéen i alle
  avgjørende runder? Hvis ikke, hvorfor ikke?


 
10. Sluttspurten

 
·
Hvordan planla dere det avgjørende regigrepet?
 
·
Hva vurderte dere som det avgjørende øyeblikket?
 
·
Ble det slik dere hadde tenkt?

·
Avsluttet dere aksjonen når alle lovlige midler var brukt? Hvorfor?

·
Gikk aksjonen over i sivil ulydighet? Hva mente dere i så fall ga grunnlag
  for sivil ulydighet?

·
Hva ble utfallet – seier, delseier eller tap?

·
Hvorfor var aksjonen riktig og viktig – uavhengig av utfallet?


 

Disse punktene vil være strukturen på håndboken. Vi mener det er ulike utfordringer man må forholde seg til. Hvert av disse kjerneområdene vil bli grundig behandlet med eksempler fra aksjonistenes hverdag og konkrete råd til hvordan man bør gå frem.  Etter hvert som arbeidet med boken skrider frem vil vi legge innholdselementer fra denne på disse nettsidene slik av vi kan føre en dialog med brukere om anvendeligheten.
 
De samme kapitlene blir temaer for DVD-filmene. I filmene vil vi forsøke å vise konkrete eksempler fra saker som har vært kjørt, eller kjøres, og  menneskene bak aktivitetene.
 

 

 

 

 

   
 
Vi trenger dine erfaringer!
  
Hvordan opplever du selv at
  ditt engasjement lykkes?
  
  Spørsmålene omkring
  kjerneområdene hjelper deg til
  å ordne i din beskrivelse.

  Vil du dele erfaringer med
  andre engasjerte kan du
  sende oss noen ord.
  Vi skal bearbeide
  stoffet på disse sidene.

  (Du kan velge å være
  anonym..)

 

  Vi har ordnet i revestrekene,
  kjerneområdene er:

  1. IDEEN
  2. ALLIANSENE
  3. MOTSTANDEN
  4. ØKONOMISK REALISME
  5. STRUKTUR OG STRATEGI
  6. ALIBI OG MOTIVER
  7. EKSPERTISEN
  8. BAKDØRENE
  9. UTHOLDENHETEN
  10. SLUTTSPURTEN