Vulkan i Oslo, Dør fra Sogndalstrand, Arkitektforslag i Risør, Plansmie i Rakkestad, kanalplaner i Arendal


       
  En unik mulighet for deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter. 
 
  
ARRANGEMENTENE:

Inspirasjonskvelder landet rundtTidligere arrangementer:


Bærum 17.oktober 2018

Steinkjer 26.september 2018

Os 22.februar 2018

 

Teie på Nøtterøy 27.februar 2017
  
Trondheim 9.februar 2017

 
Sarpsborg 1.februar 2017

 

        
OM FILMEN OG TURNÉEN:Se dokumentarfilmen
"Sørlandsrefseren"


- og referater og presseklipp fra visningsturnéen
som ble arrangert av Fortidsminneforeningen

Se filmen     Stoff fra filmturnéen

 
EKSEMPLER:Ressursbank -
Artikler, presseklipp og eksempler fra plansmier og lokale aksjoner de senere årene
 
Her kan du finne eksempler som
nyttige forbilder til eget engasjement


 

  
TIL DIN REFLEKSJON:
  

Slik kan du forberede deg til inspirasjonskvelden


Hvordan forebygge og aksjonere


Noe å tenke gjennom med hjelp av tydelige sjekklister for gode stedsmiljøer.

       
Hva tåler dette stedet?
Hva fortjener dette stedet?

  
 

 erling@okkenhaug.com

Oppdatert 25.10.2018