ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 
 

 

 

    
SKUDENESHAVN BER FOR STEDSMILJØET SITT


 

 

 

 

 

Skudeneshavn på Karmøy trues av utbygging som ikke tar hensyn til nærmiljøets formater.
 

Skudeneshavn, kvartalet Nessagadå – Selvåg – Kanalveien.


 
 
Fra høringsuttalelse skrevet av naboer
"
Vi vil påpeke at Skudeneshavn er særdeles sårbar for selv mindre endringer pga. sin utforming og alder. Skudeneshavn kan ikke sammenlignes med andre tettsteder og må derfor sees på som et særegent og unikt område".
Les hele høringsutkastet (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fra brev til ordfører Kjell Arvid Svendsen, Karmøy Kommune:
 
 
"Vi har akseptert at området utbygges, men har hatt merknader til særlig byggets størrelse da spesielt ved høyden samt trafikkforhold og utforming. Disse forhold er påpekt av de 11 nærmeste naboene, alle med direkte tilknytning til området, samt en rekke mennesker med tilknytning til Skudeneshavn. Kommunen har ikke gitt naboene medhold i noen av punktene. Min oppfatning er at utbygger har fått forbedrede forhold hver gang saken har vært til behandling."
Les hele brevet (PDF)