Kanalhistorien      Kanalposten      Alle presseklipp i kanalsaken 1989-2013      Kanalsangen      Bli medlem      om kanalsaken
 

En video som presenterer kanalidéen
og det historiske bakteppet..
      
 
Film fra Mediaservice og 3D fra Axis.as
  

I denne folderen finner du svar på spørsmål som ofte stilles om kanalene
    

Last ned PDF-dokument for å lese eller skrive ut.

Økonomi, Arealbruk, Lukt, Gjennomstrømming, Vekst, Tilgjengelighet, Handel.
(Last ned PDF)

    
   
Kjempereklame for kanalsaken på
NRK i beste sendetid 8.august 2013:
   

Innslag om kanaler i Arendal
NRK-sommerbåten 2013

Arendals ordfører Einar Halvorsen, Jon Gelius og Dan Børge Akerø samtaler om gjenåpning av kanalene i Arendal

Kanalselskapet i Arendal har arbeidet for gjenåpning av kanalen mellom Kittelsbukt og Pollen siden 1989

Selskapet ble startet 5.juni 1990 på FN´s miljøverndag, og har et styre med entusiaster fra forskjellig yrkesbakgrunn. Vi driver kontinuerlig informasjonsvirksomhet til omverdenen og har bl.a. stått på stand i byens gågate i noen sommeruker hvert år og fått kontakt med befolkningen. Vi har fått laget en bymodell, en 3d-visualisering av kanalløpet, og har gitt ut en rekke Kanalposter som deles ut til interesserte og medlemmene.
Det er i alt ca. 2.500 medlemmer og sympatisører som på forskjellig vis støtter kanalsaken i Arendal.

Kontakt oss: post@kanalselskapet.org

       
Kanalselskapet i Arendal har siden 1991 publisert 18 utgaver av Kanalposten

Alle Kanalpostene kan leses i sin helhet her.


Kanalselskapet har laget en historisk oversikt om kanalen

 
Og her er en invitasjon
til å flytte til Arendal 

 

 
Det er laget utredninger om kanalene. Her er en fra Asplan Viak i 1995Her er illustrasjonene som arkitektene Drange Aanensen laget i 1995
Klikk på bildene for større gjengivelse:
   

                                    
     

               

  

            


   
Se kanalselskapets tidligere nettside som har litt forskjelllig informasjon: http://www.wide3d.no/kanal/

  Over 400 presseklipp om kanalene
https://www.kanalselskapet.no/arkiv/avis/

Her er høydepunktene om kanalsaken fra pressen i snart 25 år - følg med..
 
Agderposten 22 02 1989
Vi graver frem selvtilliten til Arendal.
"
På mange måter lever Arendal fortsatt på sitt ry som Nordens Venedig. Og de aller fleste som bor i eller omkring Arendal, har glade minner om kanalene."
Les hele artikkelen
Agderposten 03 03 1989

Hundreårsnatten over?
Det viktigste bidraget vil vi sannsynligvis få ved at Arendal igjen blir plassert på Norgeskartet som en attraktiv by for etablering av næringsliv, høyskoleutdanning og kulturliv og turisme.
Les hele leserinnlegget til Jan-Erik Johansen

  

Agderposten 07 06 1990
Kanalforkjemperne samles
Kanalselskapet tar mål av seg til å engasjere hele byen på bena for kanaltanken. Ennå har ingen klare ideer om hvordan en slik kanalutgraving kan finansieres, men det initiativtakerne er enige om er at både det kulturelle og finansielle miljøet i byen må være på samme lag.
Les hele artikkelen


Flere innlegg

Prosjektbeskrivelse om Kanalbyen Arendal fra Geir Olav Kuvaas
Denne beskrivelsen ble finansiert fra Miljøvern-departementet i 1992. Dette er en grundig gjennomgang av en rekke premisser for kanalgraving. Noen betingelser er endret siden da, men det meste passer faktisk i 2013.Fra innholdet:
- Stedsutvikling eller stedssanering?
- Har vi forstått nok til å gjøre en god jobb for byen vår?
- Finnes det noe genuint Arendalsk å bygge videre på?
- Gjenfyllingen av kanalene
- Kanalbyen Arendal
- Kanalen
- Kanaler som politisk brekkstang
- Regional helhetstenkning
- Kan Arendal finansiere en kanal?
- Sentrumsproblematikk - eller muligheter?
- Til lesere med dårlig tid..
- Program
- Illustrasjoner

Last ned for lesning på skjerm (6 MB)

Last ned for å skrive ut (57MB)
Det var ivrig promotering av kanalene fra første stund.

Her er maleriet som lanserte
kanalvisjonen i 1989

Trykk for større gjengivelse
Kunstmaleren Torkill Haugland malte dette bildet med bakgrunn i et par foto Erling Okkenhaug hadde tatt i sentrum. Vi lærte tidlig at illustrasjoner er viktig for å skape interesse. Denne presentasjonen er noe fri i formen, men bra nok til at Agderposten trykket maleriet over en helside. Malerier gjør inntrykk i forhold til vanlige arkitektskisser..  


Her en tegning av Torkill Haugland fra 1998

Vi graver frem selvtilliten for Arendal
Fra flyveblad: "Arendals stolthet ligger nedgravet og venter på å bli tatt frem igjen. De kulturhistoriske, markeds- og identitetsmessige konsekvenser for Arendal by er overveldende."
Her kan du laste ned og lese eller skrive ut det første flyvebladet som ble laget da kanalen ble lansert.

Her er et illustrasjonsforslag fra 1998:

Illustrasjon Harald Tallaksen-98


Arkitekturskribent Jan Carlsen:
Fra fagbladet Byggeindustrien (1996) Klikk på bildet
 
 

  Juni 2021
Nylansering av kanalene fra arkitektene i Snøhetta:
Med støtte fra Arendals Fossekompani
 


  


Kanalselskapets offentlige
internettside finner du nå på
www.kanal2023.noVi fikk tidlig s
tøtte til kanalarbeidet:

Miljøverndepartementet
Allerede i 1992 ble det bevilget midler på Statsbudsjettet til videre arbeid med "Kanalbyen".
Er tiden inne for å gjøre nye henvendelser?
Les brevene fra departementet her
og legg merke til begrunnelsene.


Stortingets Miljø- og Energikomité Budsjett 1998-99
" Flertallet mener prosjektet ligger klart innenfor tildelingskriteriene for by- og tettstedsutvikling."
Les innstillingen om gjenåpning av kanaler i Arendal


Det Kongelige Kulturdepartement 1993
"Vi har gått igjennom det mottatte materiale og ser tiltaket som svært interessant. Vi vil ønske Dem lykke til i det videre arbeidet!"
Brevet fra kulturdepartementet ligger her


Riksantikvaren 1996
"Som tettsted vil Arendal ved gjennomføring av dette prosjektet få en standardhevning som enhver by kan misunne dem."  Les hele uttalelsen her

Statens Kulturminneråd 1994
Leder Stephan Tscudi Madsen skriver: "En bevisst sentrumsutvikling basert på byens historie er viktig med tanke på tilhørighet og dermed trivsel for Arendal by og dens innbyggere, i det kanalene har stor historisk verdi og understreker byens identitet."
Last ned brevet her


Det Kongelige nærings- og handelsdepartement 1999
"Nærings- og handelsdepartementet ser positivt på den planlagte byutviklingen og gjenåpningen av kanaler i Arendal Prosjektet er interessant bl.a. når det gjelder ivaretakelse av miljømessige hensyn og byens kulturhistoriske tradisjoner."
Les statssekretærens brev


Det Kongelige kulturdepartement 1996
"Utredningen er interessant i en byplanhistorisk sammenheng. Materialet viser at forprosjektet er faglig sett gjennomførbart. Vi ser forprosjektet som et viktig innspill i debatten om lokalt forankret stedsutvikling, estetisk utforming av samferdsels-elementer og bevisst bruk av vann i byplanleggingen og visualisering av et sentrumsområde."
Brevet kan leses her


Agder Arkitektforening 1993
"Fra Aust-Agder har vi ansett Kanalselskapets planer som mest interessante for tiden. Disse planene går i hovedsak ut på å grave fram igjen tidligere gjenfylte kanaler, i tillegg til flere andre miljøfremmende tiltak i Arendal sentrum."  Les mer
 
Arendal Hånderk- og Industribedrifters Forening 1998
"Arendal Håndverk og industribedrifters forening vedtok enestemmig på styremøte 13.05-98 å støtte deres arbeide med å gjøre Arendal til Nordens vakreste by."  Les brevet


Hotellene i Arendal 1995
"Alle hotellene i Arendal ser meget positivt på selskapets planer om kanaler i Arendal sentrum."
Les brevet


Agder Bolig- og byplanforening 1995
"Styret for Agder Bolig- og Byplanforening, som organiserer planleggere innenfor både offentlig og privat sektor i begge Agder-fylkene, har fattet interesse for det vedtatte forprosjektet om kanaler i Arendal sentrum."  Les brevet

Restaurantene i Arendal 1995
"Restaurantene i Arendal ser meget positivt på selskapets planer om kanaler i Arendal Sentrum."
Les brevet


Sentrumsutvalget i Arendal 1991
"Kanalselskapets idéer om et fremtidig bymiljø harmonerer godt med Sentrumsutvalgets idealer. Vi tar derfor imot invitasjonen til et samarbeide."
Les brevetArendal, byen med vannveiene
"Hvordan kjølvannet kan peke fremover".
Denne brosjyren er et viktig debattinnlegg
om identitet for Arendal og regionen.

  Her er kapitlene:
- Byen med vannveiene
- Internasjonale Arendal
- Historie
- Flytte Norsk Sjøfartsmuseum?
- Vannet som trivselselement
- Men glemte man IT-næringen?
- Profilering er smart!
- Identiteten er profilen
- Kanalen er gjennombruddet

  Last ned hele brosjyren til å skrive ut eller lese

  
Uttalelser fra forskjellig hold om gjenetablering av kanalen i Arendal
Dette er utsagn som er samlet siden oppstart av kanalsaken. Argumentene for å grave frem bykvalitetene har ikke endret seg nevneverdig med årene.
   
Gabriel Scott: Om man hadde latt byen beholde sitt gamle preg, bygget smale fortauer med ballustrader langs kanalene, og vakre broer fra og til som i det virkelige Venedig - for en severdighet hadde ikke byen vært, for en turistattraksjon hadde den ikke blitt."

1991 - Knut Bjørnsen:
"Er det praktisk og økonomisk mulig å få gjennomført en plan der gjenåpning av kanalene er kronen på verket, vil Arendal gjøre enda et viktig skritt inn i framtida."

1993 - Åse Kleveland: "Tiltaket er svært interessant".

1994 - Victor Normann: "Den største ulykken skjedde da Kittelsbukt ble fylt igjen", sier Normann som er sikker på at Arendal igjen må bli kanalby.

1994  - Svein Tveitdal: " Vi trenger kanalen for å forsterke vår posisjon som møteby for internasjonale miljøledere."

2000 - Cato Litangen: Kanalen er et viktig symbol for endring. Når vi graver, de fjerner vi noe, da åpner vi samtidig for noe nytt. det er verdt en del millioner bare det, kanskje spesielt i denne byen."

2000 - Per Nordstrøm: "Næringslivet vil ha waterfront. dette ser vi i dag mange steder: Arendal har god anledning med sin vanntilhørighet til å videreutvikle dette."

2000 - Kristin Lundbye: Vann gir liv i død betong.
I markedsføringssammenheng vil kanaler i Arendal være viktig langt utover landets grenser. Kulturhistorisk er det å ta med seg historien inn i fremtiden"
 
Les mange flere uttalelser her

Send inn din egen mening til
post@kanalselskapet.org


Det har vært laget en rekke forslag
Revidert utkast til KANALER I ARENDAL
fra Asplan Viak i 2004:


Her finner du en kommentar fra Kanalselskapet


Trubaduren "Knutta"
(Knut A. Olsen 1944-2008)
skrev og fremførte en egen kanalvise

Den kan du høre ved å klikke her

 
Foto:Neffen neffen@neffen.net