MUSIKKEN            FILMEN            FOLKS VÆREKRAFT            OM VÆREKRAFT            ARRANGEMENTER                            Tilbake

 
Se filmplakaten

 

 

   
Sarah M. Brotnov; Rådgiver, MA Psykologi
  
Værende Værekraft
 
Hvordan kan det ha seg slik at selv om værekraft er et nytt begrep så kan de aller fleste si noe om det?
 
Kanskje det er fordi det er noe vesentlig og grunnleggende for oss mennesker. Værekraft er et begrep som beskriver noe som er aldeles sentralt for mange, mange mennesker. Mange har funnet/blitt kjent med sin værekraft.
 
Den kraften som finnes ennå alt annet er skrelt vekk, gjennom inspirasjon og entusiasme, gjennom musikk og kunst, gjennom arbeidsglede, og gjennom å observere barns glede. Og de som ikke har klart å finne eller sette ord på sin værekraft søker?
 
Mange religioner og trossamfunn forsøker å beskrive veien for å forstå og få optimalt tilgang til denne kraften. Religion og trossamfunn spiller derfor en viktig rolle for mange. For meg så beskriver værekraft den grunnleggende altomfattende energi og Gudskraft som går på tvers av religioner og trossamfunn. Den kraften som er tilgjengelig for hver og en av oss om vi er klar over det eller ikke. Og den verdien som hvert enkelt mennesker representerer bare for å VÆRE LEVENDE.  Vi er levende og dermed til glede for Gud eller Universal kraften. Derfor kan vi kjenne den kraften både når vi opplever våre aller mørkeste timer samt våre aller lyseste og gledeligste timer. Værekraft finnes i alle typer mennesker i alle typer samfunn. Værekraft er uansett ALLTID tilstede.
  
Flere internasjonal kjente forfattere i nyere tid har også berørt tema værekraft. Blant disse finnes Paulo Coelho og Eckhart Tolle. Coelho er opptatt av å finne ”universets språk”, søken etter drømmen, det å lytte til hjerte, og kjærlighet som kilde til alt godt. Tolle også snakker om universal kraft og er opptatt av viktigheten av å se forbi egoet og dens illusjoner for å finne stillhet - kilden til all kraft. Værekraft.
 
Personlig, kjente jeg Anne Margrethe da vi gikk sammen en stund på Psykologi studiet. Den tiden jeg kjente henne var meget tøft. Anne Margrethe støttet meg og jeg støttet til tiders henne. Dessverre er det ofte sånn at sterke vanskelige opplevelser må til for å virkelig forstå værekraft og dens potensial i livet. Mitt håp er at flere og flere kan bli kjent med sitt store potensial gjennom værekraften. Jeg ønsker med hele mitt hjerte at flere kan også forstå og oppleve dette uten å måtte gjennomgå slike vanskelige perioder i livet. Hvis flere kan se og bruke sin værekraft i private og arbeidsrelaterte sfærene så tror jeg vi har en optimistisk og
spennende tid i vente.