MUSIKKEN            FILMEN            FOLKS VÆREKRAFT            OM VÆREKRAFT            ARRANGEMENTER                            Tilbake

 
Se filmplakaten

 

 

   

Fra foredraget til Knut Hanstad "Balanse mellom å være og gjøre""Værekraft må balanseres mot det å gjøre. Man må bruke seg selv og sin egen bevissthet til å forme en framtid, og det er hardt arbeid. En må også ha en vilje til å komme seg videre, og tillit til seg selv og andre. En bør også ta ansvar fra eget liv men bør ta i mot hjelp fra omgivelsene når det er behov for det. En må våge å gi andre den tilliten å ta det ansvaret. En må også våge å møte skyggen sin når en har møtt en skam, en krise, eller har gått på en smell.

Det er i kriser en stiller seg selv eksistensielle spørsmål. Værekraft er blant annet evne til å ta det som kommer, vilje til å finne løsninger, selvinnsikt og respekt, men samtidig ha omtanke for andre.Ta kontakt for filmvisning m.m.