22.april 2012 ble Anne Margrethe tildelt Arne Næss Hederspris 2012 post mortem.


Fra pressemeldingen: Arne Næss Hederspris

Førstkommende søndag kl. 12 vil Arne Næss Hederspris utdeles for første gang etter Arnes bortgang i 2009. Arran...gementet finner sted på Hankø Fjordhotell i forbindelse med Norges Klatreforbunds 20 års jubileum.
Prisen tildeles post mortem, Anne Margrethe Lund for hennes unike evne til å inspirere, vise oss livets muligheter og for det forbilde hun er for oss alle. Prisen består av en statuett og et diplom.
Juryen begrunner tildelingen slik: ”Norges Klatreforbunds virke har gjennom mange år vært preget av et sterkt samfunnsengasjement. Ikke minst har arbeidet med å bruke vår idrett som et ledd i en utvidet sosial og medmenneskelig sammenheng stått sentralt.
Dette arbeidet var bakgrunnen for at Norges Klatreforbund ble vist den store tillit av Arne og Kit-Fai Næss da det i 2007 ble bestemt at vi skulle forvalte en del av den ikke-materielle arven etter Arne. Arne og Kit-Fai’s ønske var at prisen skulle hedre uselvisk innsats over lang tid til fordel for andre og individer som fra et tilsynelatende håpløst utgangspunkt hadde klart å reise seg og som på den måten kunne være et forbilde for andre mennesker. Prisen er således ingen elitepris eller spesielt knyttet opp mot klatring.
Juryen har hatt en rekke navn både på organisasjoner og enkeltpersoner, til dels også kjent langt utover Norges grenser, til vurdering. Juryen har besluttet å tildele prisen post mortem til Anne Margrethe Lund. Anne Margrethe fikk kreft på det ene øyet som 2 åring. I forsøk på å redde det andre øyet, måtte hun gjennom strålebehandling, men måtte gi tapt og hun ble blind for livet. Med dette som utgangspunkt, fullførte hun vanlig skolegang, studerte deretter 5 år ved Norges Musikkhøyskole med videreutdannelse i New York. Etter dette, videreutdannet hun seg innen psykologi og ledelse ved UiO og i California. Hun var særdeles aktiv som artist, komponist, seminarleder, skribent og foredragsholder. Juryens leder, Leif Landsverk, sier:
”Anne Margrete var en av de aller første som deltok i min lokale klatreklubbs kurs for personer med et handikap. Aktiviteten ga henne stor glede og inspirasjon. Alle som møtte henne følte at deres liv ble forandret. Med meg har dette skjedd kun med en annen person, Arne Næss selv. Med et utrolig vanskelig utgangspunkt, hadde hun en helt unik evne til å inspirere andre mennesker. Hun viste oss at ”det er mulig”, hun ga aldri opp. Anne Margrethe kunne operere på alle arenaer.
Overalt hvor hun kom, stoppet folk opp, og lyttet. Vi, som mange, føler også at vi ”eier” en del av henne. De dager vi er inne i nå er svært tunge for vår nasjon. Anne Margrethe etterlot seg en arv av varig verdi. Hennes historie er svært sterk og gjennom sitt liv har hun vist oss andre hva som er mulig. Vi er mange som savner henne.”
Morten Krogvold, som også fikk møte og arbeide sammen med Anne Margrete sier: ”Av alle jeg har truffet, var Anne Margrete en av de store – hun var på Nelson Mandela nivå”

http://www.utemagasinet.no/Fjellsport/Fikk-Arne-Naess-Hederspris