MUSIKKEN            FILMEN            FOLKS VÆREKRAFT            OM VÆREKRAFT            ARRANGEMENTER                            Tilbake

 
Se filmplakaten

 

 


Åsmund Gylder,
leder av de globale fredsprosjektet ONE PEOPLE

 

Å være engasjert, tilstede i mitt eget liv -,
da mener jeg å fornemme min egen værekraft

Hver dag, nesten uten unntak, våkner jeg med en berusende glede av å være våken i mitt eget liv. Jeg kan nesten ikke vente med å komme meg ut av senga og få utrettet det jeg føler er dagens mål, eller mitt kall, om du vil. Jeg rett og slett elsker det å være våken og det å være i bevegelse mot noe. Det er i disse våkne stundene at jeg kan la meg bevege og forandre, inspirere og bli inspirert. Jeg tror også at mye av gleden i mitt liv skapes ved at jeg tar meg tid til å føle på de øyeblikkene jeg er levende og tar meg selv på alvor. For selv om det sikkert tidvis kan oppleves som i overkant egoistisk av andre, så “må” jeg ta meg tid til å være MEG.

Gjøre det umulige mulig
Jeg bruker en del tid på å reflektere over min rolle som menneske i en større sammenheng. Jeg kan føle meg beslektet med slektene som har levd før meg og kjenner ofte en tilhørighet til ”evighetens mystikk” – det å være knyttet til evighetens værekraft og evighetens muligheter til å gjøre det umulige mulig, med min egen skaperkraft. Det er i slike øyeblikk da jeg ser og føler dette klart og klarer å være kreativt skapende, at jeg kjenner at jeg lever og at jeg er MEG. Det må være dette som gir meg kraften, min værekraft…

Ordet rommer mye
Ordet rommer jo alt om hvem jeg er, har vært og kan bli og om måten jeg håndterer sorg, glede, kjærlighet - alt det som gir livet mening. Jeg er overbevist om at sterke ord har en voldsom påvirkningskraft på den menneskelige psyke, og at vi ved å bruke ord kan sette oss i helt spesielle stemninger. Bruken av ord er til stor hjelp for meg når jeg vil reflektere, eller meditere over ting og hendelser. I så måte synes jeg værekraft er et fint ord, som gir tyngde til min erkjennelse av livet.

Vekst i min værekrafts styrke henter jeg fra kjærlighet, familie, venner, gleder og utfordringer. Ingen ny dag er en selvfølge, og derfor blir min værekraft synlig gjennom vissheten om at jeg er til stede i mitt eget liv og at jeg ydmykt får lov til å være meg. Jeg tror at værekraft er en gave til oss mennesker som hver og en av oss må forvalte på vår egen måte. Jeg blir mer og mer sikker på at ved å se mine egne handlinger som et samspill med verden rundt meg og arven vi har med oss, så blir min værekraft mer enn noe som bare bekrefter meg selv.  Ved å gjøre meg selv til redskap for alt det som betyr noe for meg og som fortoner seg som noe langt større enn meg selv, så fornemmer jeg at jeg lever i tråd med den jeg opprinnelig er.