ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 
 

 

 

 
Midtbyen
Trondheim som lekegrind
for selvopptatte arkitekter


Konkurranseutkastene til gjenoppbygging av branntomten i Trondheim sentrum foreligger. Samtlige forslag er uten hensyn til skala og format i byen 
Les mer   

    

Men trønderne forstår byen sin.

Dette vil ikke byen vår ha! «Skremmende stygt og heslig» mener en leser, mens en annens klare tale er: «Blir det slik, så flytter jeg». 

   
Brannen i Trondheim - Lytt til folket
Desember 2002 Gjenreisning: Lytt til folket! Av Arnstein Arneberg 
Les artikkel som sto i Adresseavisen

   
Omgåelse i Trondheim
07.07.2002 For noen år siden ble det gitt dispensasjon fra Midtbyplanen for å bygge to etasjer på kemnerkontoret. Nå brukes dette som argument for å dispensere på nabotomta. 
Les mer    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svartla'moen
Les om hvem som har fått ONDURDISPRISEN og hvorfor
Allgrønn gir Håkon Bleken og Håkon Gullvåg "Ondurdis"- prisen for gavel-maleriet på et rivningstruet hus på Reina i Trondheim

Bakklandet

20 TESER MOT NIDELVEN TERRASSE I TRONDHEIM  (BYGGET FOR LENGST)


Ny trend: Folk blir invitert til
å delta i byutviklingen
Bydelen Tempe i Trondheim skal bli ny. Og for første gang i Norge skal det settes ned et borgerpanel på forhånd. Det vil si at vanlige trondhjemmere skal få bestemme hvordan de vil at nye Tempe skal bli.