Varslere

 


Med varslere menes arbeidstakere som informerer om kritikkverdige forhold ved egen arbeidsplass (whistleblowing). De kritikkverdige forholdene kan være relatert til for eksempel arbeidsmiljøet, ulovligheter samt uetisk eller skadelig virksomhet.


 
Whistleblowing while we work
 

 


Vi ønsker andres erfaringer om "Whistleblowing" eller varsling.

Send oss noen ord.


 

ALLGRØNN TILSTEDE    Parkveien 25,    0367 Oslo    www.tilstede.org