Tips oss!

     
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
   Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org


Noen av dere vil kjenne dere igjen på disse sidene
Vår idé er å samle inn manges erfaringer. Derfor er det viktig at du/dere spontant melder tilbake.
 
Internett-sider har det vidunderlige ved seg at det alltid går an å foredle til enda spissere og klarere budskap. Vi trenger din hjelp til å bli så nyttige som vi håper.

 
På punktet dine erfaringer har vi invitert til en slags struktur på aksjonistisk arbeide. Dette er én måte å løse oppgavene på.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Dine innspill blir
  verdifulle for dine
  likesinnede