Stedskvalitet og byutvikling

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

 
Skjebnetime for sørlandsperlen Risør   www.stedskraft.no

 

Les mer om utfordringene i Risør her:
www.idealisme.no   www.stedskraft.noOslo: Hovedstadens sjøside
ble frigjort på 90-tallet
Erling Okkenhaug, en av initiativtakerne til TILSTEDE-prosjektet, ledet på 90-tallet Allgrønns arbeide for å forløse Oslos sjøfront fra dramatiske og sløsende utbygginger av containerhavner i bykjernen.
I et intervju gjort av Gunnar Kagge i bladet Kampanje forteller Okkenhaug om arbeidet som etter hvert førte til
at begrepet Fjordbyen ble bredt politisk akseptert.
Les intervjuet: "CONTAINERDØDAREN" av Gunnar Kagge
(gjengitt på Allgrønns nettsider.)

 
Oslo: Motstand mot høyhus
Aksjon Stoppblokk organiserte motstanden mot høyhus i Oslo, bla.a via et underskriftskampanje på internett. www.stoppblokk.no
 


   
Larvik: Tolleroddens venner
Tolleroddens Venner ble stiftet i 1992. Venneforeningen har vært drivkraften for å få etablert stiftelsen som har overtatt det formelle ansvaret for restaureringen av Kirkestredet 9 på Tollerodden, et av Larviks eldste hus. Foreningen har gjennom flere år hatt "åpent hus" med forskjellige aktiviteter for å få synliggjort husets kulturhistoriske verdi.  Se nettsiden: www.tollerodden.no
 


 
Arendal: Byentusiastene vil ha kanal
Kanalselskapet for Arendals bymiljø har i 13 år arbeidet for å fremme ideer om utvikling av bysenteret med basis i dets historie. Ved gjenetablering av kanalen mellom de 2 gjenværende buktene - Pollen og Kittelsbukt - og med et vannspeil foran Trefoldighetskirken (Skagerrak-katedralen), håper entusiastene at  Arendal vil framstå som Norges vakreste by!   www.kanalselskapet.no


 

  


   
 

Veiledning for reguleringssaker
 
 

 

 

 

 

 

 

   
 


 Ressurser:

 
Forum for stedsutvikling

 
www.allgronn.org
 
  Om gode miljø- og transport-
  løsninger i urbane strøk
  www.bytrafikk.no

  Fortidsminneforeningen
  er kjemper for stedsmiljøer
  over hele landet

  www.fortidsminneforeningen.no


  Hold Norge Rent-kampanjen
  www.holdnorgerent.no
 

  

  Internasjonalt

 
"INTBAU, a world wide
  organisation dedicated to the
  support of traditional building,
  the maintenance of local
  character and the creation of
  better  places to live.
"
  www.intbau.org