I-land og U-land, rettferdig fordeling

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

Er det aktiviteter vi burde omtale på denne siden?  Ta kontakt!


 
 
   Changemaker - Nord-Sør
Changemaker angriper de grunnleggende årsakene til den skjeve ressursfordelingen mellom det rike nord og det fattige sør. Ett av slagordene har vært at kunnskap uten handling er feighet. Men handling uten kunnskap er også dumhet.   http://www.changemaker.no/
    
ForUm
ForUM er et nettverk av mer enn 50 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og utviklingsspørsmål. ForUM ble etablert etter Rio-toppmøtet i 1992 for å følge arbeidet med bærekraftig utvikling.

http://www.forumfor.no/


 

 


 

 
 
Vennskap Nord/Sør

er en landssammenslutning av norske vennskapsgrupper, kommuner, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er engasjert i - eller har interesse for - vennskapssamarbeid med lokalsamfunn i Sør.
www.vennskap.no 

     
 


 Ressurser:


 
Framtiden i våre hender
 
 www.fivh.no 

  Amnesty International
  www.amnesty.no

  Redd Barna

  www.reddbarna.no

  Redd Barnas ungdomsorg.

  www.press.no 

 
Kirkens nødhjelp
  www.nca.no

  Nasjonalt og i internasjonalt
  om korrupsjon
 
www.transparency.no

  ATTAC

 
 www.attac.no

  Norsk Folkehjelp
  www.folkehjelp.no

  Ressurssider

  for nord/sør-interesserte
  www.rorg.no


   Norwatch, søkelys på norsk
   næringsliv i sør
   www.norwatch.no

   Global er Norges offisielle
   internettportal for Nord-Sør
   informasjon
   www.global.no

   Max Havelaar-merket er en
   garanti for at bønder og
   arbeidere i noen av verdens
   fattigste land får en fair pris
   for sine kvalitetsprodukter.

 
www.maxhavelaar.no