Nettverket

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

Bak prosjektet ”Tilstede” står:


 

Erling Okkenhaug
  erling@tilstede.org
 
Har drevet selskapet Okkenhaug Den Stille Bølgen siden 1979. Firmaet er rådgiver og idéutvikler for organisasjoner og bedrifter innen helsesektoren, kulturlivet, gjenvinningsbransjen, økologisk landbruk m.m. Den Stille Bølgen  vært engasjert i en rekke kulturtiltak fra teater til bokutgivelser og kunstprosjekter.

Erling leder nettverket ALLGRØNN, forum for stedsutvikling. ALLGRØNN har siden 1991 vært en premissgiver for stedsutvikling i mange byer og tettsteder.


  
Noen av disse er:
- etableringen av det historiske stedet Dale-Gudbrands Gård i Sør Fron
- arbeidet for å frigjøre Oslos sjøside til byutvikling
- arbeidet for å gjenåpne deler av Arendals kanalsystemer
- Risør og utbyggingen av Holmen: www.stedskraft.no
  Se ellers www.allgronn.no  for flere eksempler

Bildene som illustrerer nettsiden er alle fra Erlings eget arkiv.
 


 

  

   
  
Kontaktadresse:
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a  0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

  
 
  Vi snakker sammen
  i arbeidsgruppen....