Arena for menneskeverd

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

  Kjenner du til en spesiell sak som passer på denne siden?  Ta kontakt!
   

 


STOPP VOLDEN
"Stopp Voldens hovedmålsetting er å utvikle forslag
til gode tiltak og løsninger som setter lokale grupper
i stand til å drive holdningsskapende arbeid og å utføre aktiviteter som kan begrense voldens omfang."

Hvordan dette frivillige arbeidet organiseres kan du
se her:   http://unesco.no/stopp-volden/  

  


 

 

 
  


  
Actis en paraply i rusfeltet

Actis er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rusfeltet, og skal være en møteplass og en ressurs for frivillige krefter på rusfeltet. 
www.actis.no
   


   
Juvente er edru ungdom
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusgiftfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle. Medlemmene er i hovedsak mellom 13 og 26 år, og har valgt en edru livsstil.  www.juvente.no

   

  


Mye å lære fra kvinnebevegelsen på 70-tallet

På 1970-tallet vokste den nye kvinnebevegelsen fram i Norge, som i hele den vestlige verden. Kvinnene dannet egne organisasjoner og bevisstgjøringsgrupper, gikk i demonstrasjonstog, feiret 8. mars, diskuterte og aksjonerte. Dette nettstedet gir et innblikk i bevegelsen og dens betydning.

www.kampdager.no/
   

  
 

 

     
 


  Ressurser:


   Røde Kors
   www.redcross.no

  Amnesty International
   www.amnesty.no

   Kirkens Bymisjon
   www.bymisjonen.no
 
   Nei til atomvåpen

   www.neitilatomvapen.no

  Norsk Organisasjon
   for Asylsøkere
 
 www.noas.org/


  
Stiftelsen Rettferd for taperne
   www.taperne.no


 
 Velferdsstaten
   www.velferdsstaten.no