Lenker

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

  
The Association For Progressive Communication.
En global folkebevegelsesportal som går inn i sitt 15. år (!) Veldig formålstjenelig oppbygning: blant annet får man svar på hvordan styre sin egen NGO og hvordan legge opp strategier i bruk av internett som formidlingskanal.
www.apc.org
   

    

ADBUSTERS

Anti-kommersialisme har aldri sett så bra ut. En blanding av systemkritikk og populærkultur kommer til syne allerede på åpningssiden i spennet mellom en
link til en dyptpløyende Slavoj Zizek artikkel til Blackspot skoene som utfordrer Converse hegemoniet. Hvor ligger det revolusjonære potensialet?
www.adbusters.org
     

    


   

  

Annet materiale

A Popular Theatre Popular Education Manual, Jennifer Anderson,
Jennifer Michol, Joshua Silverberg, Waterloo Public Interest Research Group (WPIRG), 1994 (Reprinted by Catalyst)

Civil Disobedience (Dover Thrift Editions), Henry David Thoreau (1 May, 1993) Dover Publications; ISBN: 0486275639
 

Activists handbook
http://www.protest.net/activists_handbook/index.html