Kurs og arbeidsseminarer

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

 
Sammen om oppgaven

Vi legger opp til å utvikle en god del av innholdet i prosjektet TILSTEDE sammen med aktører som også skal være brukere av den innsikten som etter hvert blir samlet inn og bygget opp.

Vi vil allerede denne våren arrangere arbeidsseminarer både i kontorene våre i Revehiet og på et hyggelig øko-kultursenter kort fra Oslo.

Dersom du også har idéer for slike samlinger, ta kontakt! 

   

  

Et landsomfattende kurs har vært i siden 2017
i regi av Fortidsminneforeningen
 
- les mer på www.fortidsminneforeningen.no