Arena for kultur og verdiskaping

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org


   

  


A
dbusters
Portalen for gjenerobringen
av det offentlige rom:

www.adbusters.org      

   

  

Stella Polaris

Les om Stella Polaris, Gjøglerteater i Vestfold med 20 år som banebrytende idealister   www.stella-polaris.com
   

   

 


 
 
Gjøglerne fra Stella Polaris på
   Dale-Gudbrands Gård i 1991


 
Ressurser:

  Christiansand
  Protestfestival
   
En protest mot avmakt og
  likegyldighet,
for engasjement
  og handling -
mot ensrettingen i
  samfunnet, den ensporede
  markedstenkingen og et slapt
  toleransebegrep.

  www.protest.no

  Norsk kulturvernforbund er en
  paraplyorganisasjon for frivillige
  organisasjoner som arbeider
  innenfor områdene historie og
  kulturminnevern.
  www.kulturvern.no

  Forbundet KYSTEN er en
  organisasjon for vern av norsk
  kystkultur.
  www.kysten.no
 
  Fortidsminneforeningen

 
arbeider for å beskytte og
  verne bygninger, fartøyer,
  veier, broer og andre former
  for kulturmiljøer.
  www.fortidsminneforeningen.no


  VERN GJENNOM BRUK
  Norsk Kulturarv er
en ideell
  stiftelse som har som formål å
  bidra til vern av kulturarven
  gjennom bærekraftig bruk
  www.kulturarv.no
 


 
  Norske Flamenco-dansere
  entusiastisk på
  Centro deFlamenco i Oslo