Klagemuren

 

Frustrert eller opprørt?

Aksjonisme har ofte sterke følelser i seg.  På denne siden skal det være mulig å lette litt på trykket. Det hjelper å dele både medgang og motgang!

Send oss noen ord.


 

Allgrønn TILSTEDE    Parkveien 25,    0367 Oslo    www.tilstede.org