Helse og idrett

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

 

   

  
Syklistenes Landsforening:
Klippet fra artikkel av Trond Berget: "Sykling er transport og sykling er mosjon. Det er denne kombinasjonen som er unik. Vi har alle et behov for å transportere oss, og å bli transportert." "Transportøkonomisk institutt har beregnet at det er grunn til å regne med at det er potensial for å øke sykkeltrafikken med minst 50% i byer og tettsteder med mer enn 5.000 innbyggere."
Les om hvordan Syklistenes Landsforening arbeider
   

     
Skiforeningen
er en av de største og eldste friluftsorganisasjonene i Norge. Ved stiftelsen i 1883 var hovedintensjonen å arbeide for «utbredelse av skiidrett og annet friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrenn». Formålet har samme gyldighet i dag. Ansvar for tilrettelegging, bruk og vern av Marka, er og blir fundamentet i foreningens drift.
http://www.skiforeningen.no/ 

 

 

 

 

 

   
 

  
  Ressurser:
 
 
Pasientombudet
 
Les mer

 

 

 
 
Når det har låst seg?