Håndboken

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

Et hjelpemiddel for alle "naive" idealister

Et viktig element i prosjektet TILSTEDE er håndboken som er under arbeid.

Boken blir bygget opp med kapitler som svarer til det innsamlingsverktøyet vi presenterer under punktet dine erfaringer.
 
   

  
Boklansering
Utgivelse vil kunne skje i løpet av 2017. Vi er selv "naive idealister" i dette prosjektet og søker midler til gjennomføring av TILSTEDE fra forskjellig hold.

Vi håper på støtte
Tilgangen på midler vil påvirke lanseringstidspunkt for de enkelte elementene i prosjektet, men vi er i produksjon allerede og vil følge opp dette prosjektet i alle de ambisjonsnivåer som måtte by seg....
  

 

 

 

 


  
 
Mange uttrykker behov for
  påfyll etter slitsomme økter
  der ute i kampfeltet

    
  Noen må feie for andres dør...