10 dokumentarfilmer på DVD

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English    
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

      


 
Filmprosjektet følger de samme kapitler
som i boken og strukturen på kursserien.

 
Målet er å levendegjøre de opplevelser og erfaringer som enkeltmennesker får
i sitt daglige engasjement. Vi velger arenaer for 10 kortfilmer, hver på ca 20 minutter, som vil gi et tverrsnitt av aksjonisters virkeligheter. Disse filmene vil egne seg godt som introduksjoner til temasamlinger der man skal tilpasse verktøyet "REVESTREKER" til egen situasjon

 


 
  Kampen for å bevare Bislett
  Stadion i Oslo er første tema
  som behandles på DVD-film
  Emnet er UTHOLDENHET.
 
  Dersom du har bredbånd vil det
  kun ta et par minutter. så vil du
  få se noen klipp fra denne
  filmen i ruten til venstre


  Filmens kapitler er ordnet på
  samme måte som i boken:

  1. IDEEN
  2. ALLIANSENE
  3. MOTSTANDEN
  4. ØKONOMISK REALISME
  5. STRUKTUR OG STRATEGI
  6. ALIBI OG MOTIVER
  7. EKSPERTISEN
  8. BAKDØRENE
  9. UTHOLDENHETEN
  10. SLUTTSPURTEN