Utfordringene - by og land

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

Kjenner du til en sak som passer på denne siden?  Vi ser særlig for oss utfordringene knyttet til sentralisering og lokale krefters aktiviteter for å møte truslene om fraflytting mm
 

 

  
 

   

    
The MEATRIX
Denne nettsiden
tar opp temaet industrielt landbruk i USA. Vi er imponert over denne aksjonsgruppens evne til å lage en historie og benytte moderne datateknikker for å nå frem
med sitt budskap.

Klikk på bildet, se filmen, se budskapet på nettsiden.
  

 

Inn på Tunet

Landsbyen Ringebu

 

 

 

 

   
 


  Ressurser:

  
 
HÅP FOR BYGDA
 
   Norges Bygdeungdomslag
  
www.bygdeungdom.no/

   Her finner du oversikt over
   lokallag som steller med
   bygdeutvikling i hele Norge
   www.bygdeutvikling.no

   Distriktsforum er et
   hjelpemiddel for å spre
   informasjon og kunnskap om
   næringsutvikling
  www.distriktsforum.net

  ØKOLOGI
  
 
  Norsøk - økologisk landbruk

  www.norsok.no

 
Kontroll- og godkjennings-
  instans for økologisk
  produksjon, foredling,
  omsetning og import i Norge.

  www.debio.no/