En arena hvor aksjonsgrupper, ildsjeler og organisasjoner skal dele erfaringer, inspirere og motivere
hverandre i kampen for fellesskapets verdier.  Nettsidene er oppdatert 16.02.2022

   
 
Aksjons-Norge
   Aksjonisme - idé
   En aktuell aksjon
 
 Tips oss
 
                  
 
Arenaer
   By og land
 
 Helse og idrett
   Kultur og verdier
   Lokaldemokrati
   Menneskeverd
   Natur og Miljø
   Nord-Sør 
   Stedskvalitet
    

 
 
Tilstede
   Dine erfaringer
   Om Tilstede
   Nettverket
   DVD-film 
   Håndbok 
   Kurs
  
Lenker
   FAQ
  
   Støttespillere

   Summary
    in English   
TILSTEDE
 
  Erling Okkenhaug
   Oscars gate 6a 
   0352 Oslo
   Mob: 920 92 252
   erling@tilstede.org

 Dette er en invitasjon

 
 
  LÆR DEG REVESTREKENE!
  
  1. IDEEN
  2. ALLIANSENE
  3. MOTSTANDEN
  4. ØKONOMISK REALISME
  5. STRUKTUR OG STRATEGI
  6. ALIBI OG MOTIVER
  7. EKSPERTISEN
  8. BAKDØRENE
  9. UTHOLDENHETEN
  10. SLUTTSPURTEN

 
  
Her er mer om disposisjonen
   for aksjonistarbeide
  
  UNDERSKRIFT.NO
  Enkelt å samle underskrifter!
  www.underskrift.no
 
       
  Whistleblowers/Varslere
 
Noen tar sjansen og sier fra
 
      
 
KLAGEMUREN
 
Smil til verden, og verden
  drar til deg?

     
      
   Margaret Mead sa:
   Never believe that a few
   caring people can't change
   the world.
   For, indeed, that's all who
   ever have."

  
  
Det er ikke alltid like lett
    å være engasjert.
  
 Tegning av Arne Wold

 


"Ditt engasjement"
Alle er naturlig nok opptatt av og brenner for sin egen sak. TILSTEDE er etablert for å formidle mangfoldet i engasjementer og evner til å gjennomføre.

Dele erfaringer
Alle har vi noe å lære av hverandre. Det er mange som har vært gjennom de samme situasjoner, uavhengig av interesseområde. Vi vet det er en mengde innsikt der ute. Vi ønsker oss at du vil dele dine erfaringer. I løpet av 2022 vil disse internettsidene vokse til en enda nyttigere ressursbank for engasjerte mennesker.


  
"ARKITEKTUROPPRØRET har satt fart i debatten om våre omgivelser

 
Nettsiden   Facebook     Instagram
 
 
  
Les om og se dokumentarfilmen
Sørlandsrefseren av Pål Winsents:

  
Dokumentarfilmen Sørlandsrefseren er en ypperlig introduksjon
til forståelse av hvordan aksjonister arbeider. Her i Risør.
 

Vi holder kurs og/eller foredrag om lokaldemokrati
og effektiv aktivisme over hele landet.

 
Ta kontakt for en samtale om et slikt arrangement i ditt miljø
Hilsen Erling Okkenhaug  Tlf: 92092522  erling@okkenhaug.com


     
    
 
   
 Et nettsted for de "naive" idealistene
Begrepet TILSTEDE står for en grunnleggende verdi. Vi som står bak dette prosjektet er uenige om mangt, men vi helt enige om at ’tilstedeværelse’ er avgjørende for en sunn samfunnsutvikling. 
  
TILSTEDE er et nøkkelord for et fungerende demokrati. Fellesskapet trenger borgere som er våkne, følger med, bryr seg om hverandre, er bevisst på egne rettigheter og interesser. Folk
som melder seg på i debatter og tar opp kampen når det er nødvendig.  
Hva er aksjonisme?
 
 Arbeidet har begynt!
TILSTEDE er unnfanget av folk som, etter å ha
vist et samfunnsmessig engasjement, har sett behovet for et strukturerende verktøy i arbeidet.
 
TILSTEDE er et konsept som skal få deg, din organisasjon og din aksjonsgruppe bedre rustet
til å engasjere deg i kampen for fellesskapets verdier. 
Les mer om prosjektet

 Tips oss… Vi trenger dine erfaringer og vi skal gi dem videre

Første fase i arbeidet vårt er å samle inn erfaringer, metoder og eksempler fra aksjonist-Norge. Vi leter i lokalaviser, hos organisasjoner og på internett og oppsøker miljøer der vi tror vi har noe å lære. Hvis noen av våre innfallsvinkler gir deg inspirasjon til å bidra med synspunkter - ta kontakt!  Se strukturen
 Mange virkemidler


Enten vi er kritiske opposisjonelle eller byggende kulturentreprenører har vi behov for å organisere innsatsen og få tilbakemeldinger. Vi samler inn, dokumenterer, systematiserer og formidler
erfaringene til mennesker som har engasjert seg,
og tapt eller vunnet.

Ved hjelp av en håndbok, DVD-filmer, internett og
kurs skal vi forberede de brennende entusiastene på hva som venter dem der ute blant drevne byråkrater, politikere, og andre beslutningstakere.
   
 

 
 Mangfold 
TILSTEDE er et verktøy som egner seg til mer enn strukturert samfunnsdebatt. Folk som ønsker å få gjennomslag for ulike kulturprosjekter er også aksjonister som er avhengige av å se sine oppgaver i forskjellig lys.
 
TILSTEDE er opptatt av de ”medkulturelle” ytringene, så vel som de motkulturelle.