Plansmie - Rakkestad i Østfold 31.01 til 5.02 2011   Tilbake


GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2014
 PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   
Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 

Pressekontakt
plansmier:

Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com

 

 

 
PLANSMIE FRA VÅRT TEAM:
RAKKESTAD I ØSTFOLD
Uke 5 - 2011   31.januar til 5.februar


Følg plansmia for Rakkestad i oppdaterte oppslag  på fjesboka:
 


Les artikkel fra Dag og Tid nr. 32


Rakkestads ordfører Peder Harlem (Sp):
 

 

Planområde for plansmia:


Noen bilder fra Rakkestad sentrum:

 

 
Resultater fra Idédugnaden 6.januar

Hvordan ønsker vi at Rakkestad sentrum skal være i fremtiden? Hva bør kjennetegne landsbyen  Rakkestad?  Les sammendrag fra møtene her
  

Swot-analyse for Rakkestad
( Swot = styrke, svakhet, muligheter og trusler )
Østfoldforskning: Momenter fremkommet i SWOT-workshopene viser en tydelig stolthet og stor grad av frivillighet og innsatsvilje hos innbyggerne. Vakker natur, store arealer, trygghet i nærmiljøet, mange lag og foreninger knyttet til kultur og fritidstilbud representerer mange muligheter for innbyggerne.
Lave tomte- og boligpriser kan virke tiltrekkende på potensielle innflyttere.
I en nylig gjennomført ekstern undersøkelse av attraktivitet på landsbasis kommer Rakkestad høyt opp, og fremstår samlet sett som et attraktivt sted å bosette seg. Gode pendlingsforhold representerer et godt utgangspunkt med ytterligere utviklings-muligheter for Rakkestad som bostedskommune.
Les hele swot- analysen her

Pressemelding fra Rakkestad kommune:
Nå skal hele bygda forme
fremtidens sentrum 

"Vi skal gjennomføre en historisk sentrumsplan. Det er bred enighet i Rakkestad om at sentrum må styrkes, men det er ikke gjort med et kjedelig, kommunalt planverk. Vi må ha alle aktører med for å skape en sentrumsmodell som er levedyktig i lang tid fremover, sier ordfører Peder Harlem.  Les mer

Kurs i plansmier?
I samarbeid med kommunen inviterte vi norske fagfolk og andre interesserte til et kurs som vil løpe parallelt med plansmia. Deltakerne ble tildelt konkrete oppgaver i både den deltakende prosessen og byformingen.
Les mer    Last ned informasjon (PDF)


Fra plansmiedagene:
  

Planteam og ordfører på befaring i Storgata
     


Planteam på befaring i villastrøk


Fra styringsgruppemøte


Arkitekt Sødal legger frem en tidlig konklusjon om trafikkløsninger

 

Visjoner fra idemøtet:
Landsbyen Rakkestad

Det beste fra byen og det beste fra landet!  Rakkestad – et naturlig stoppested!

1.       Vennlig, gjestfritt, intimt og raust

2.       En åpen og ærlig kommune

3.       Et sted der mennesket har større plass enn
  bilen

4.       Landsbytorg som et naturlig midtpunkt for
  landsbymarked både sommer og vinter

5.       Med plass for småskala – et sted der kunst,
  håndverk og lokal mat får plass

6.       Koselige, grønne soner med benker og fin
  belysning

7.       Barnevennlig med gode muligheter for fysiske
  utfoldelser

8.       Et sted hvor seniorer kan treffes

9.       Et sted der ungdom slår rot

10.    Festivaler (som cowboyfestival og barnefestival)
  og andre arrangement som skaper liv i sentrum

 

Utviklende metode


Har vi hatt for god plass til å utvikle by og stedsplanlegging i norske kommuner? Det mener arkitekt Arne Sødal, som har bidratt til at Rakkestad nå har fått en landsbyplan.

 
Vi håper uansett at Rakkestads verdifulle vei til ordinær prosess for reguleringsplaner, vil inspirere til kreativitet i flere kommuner. Kommunen samlet fagfolk, utbyggere, politikere, etater, organisasjoner, innbyggere og næringsdrivende til en forpliktende prosess kalt plansmie – for å lage en sentrumsplan på ei uke. Metoden er vanlig for lokal planlegging og stedsutvikling i England og USA, og har den vesentlige fordelen at potensielle konflikter kan løses før det blir både dyrt og vanskelig. Arbeidsmåten kan også hindre at utbygger får for stor makt.

For å få involvert dem som bor i kommunen og som vil merke konsekvensene av stedsutviklingen, hyret Rakkestad en innpisker. Han brukte ikke minst Facebook for å få opp engasjementet. Å ta i bruk nye metoder er en god plan. Kall det smie eller hva du vil; når til og med elevrådene blir engasjert og vinner fram med forslag, Har det betydning for de unges forhold til hjemstedet. Det er ei god investering, både nå og for framtida. Det er verdt å prioritere en helhetlig plan med god forankring, slik også lovverket legger opp til.


 

 

 

    

     Last ned rapporten fra plansmia ( 70MB PDF )   

     Last ned vedlegget ( 2MB PDF )

 


Denne 3-D modellen fra plansmia viser forslag til struktur på bebyggelsen. Den konkrete utforming av enkeltbygg vil bli bestemt av fremtidige reguleringsbestemmelser og av utbyggeres ønsker.

Reportasje fra folkemøte fredag 4.februar:Rakkestad avis 7.februar 2011
 

 

Folkemøte fredag 4.februar

Fullsatt rådhussal gir full tilslutning til plansmieplanen


Planskisser lagt fram på folkemøtet fredag:

Planen viser en visjon av Rakkestad sentrum om 20 år med tilbakeflytting av handelen rundt Storgata og med boliger i sentrum og ned mot elven.
  

Fornying av sentrum rundt Storgata med plass for nye store og små butikker med boliger og annen næring over. Enveiskjørt storgate med plass til bredere fortau, bilparkering og beplantning og nytt parkmessig torg på midten.
  


Volumtegning av sentrum  fra øst som visjon i 2031Oversiktskart av Rakkestad hvor fremtidig vekst konsentreres innenfor sirkelen for gangavstand.
 

Nytt kjøresystem med tungtrafikk (rødt) rundt sentrum , lokaltrafikk (blått) på begge sider av Storgata. Adkomst til selve Storgata (grønt) legges enveiskjørt i begge retninger inn mot og rundt det nye torget.
 

Volumtegning ovenfra av ny bebyggelse i sentrum som visjon i 2031
 

Fortetning og nye boligområder mot elven som får nye parkområder og sti langs elven.
Volumtegning av sentrum i dag sett fra øst med kornsiloen som landemerke i bakgrunnen

 

Egen plansmieavis med full gjennomgang av dagene:
Last ned plansmieavisa (PDF)  Last ned som PDF
 

Her finner du program - plansmieprosessen i Rakkestad fra 31.1. til 5.2. 2011
 


Resultater av medvirkning fra alle lokalt interesserte:

Her er en oppstilling og et strukturert dokument som viser innspill fra publikum fra idedugnaden 7.januar, post-it-lappene fra veggene under plansmia, skjemaer og brev og facebooksidene.

Disse er delt inn i temaene:
Handel og næring, Transport og parkering. Miljø og grønne lunger. Kultur og aktiviteter. Byggestil og bevaring. Diverse.

Last ned som PDF dokument

 
Presse fra plansmia i Rakkestad

Om plansmia i Rakkestad i Kommunal Rapport nr.4 2011
(se også lederartikkel på side 2)
 

Klikk for PDF

Oppslag på fredag 4.februar før avsluttende folkemøte, pluss noen leserinnlegg:

Rakkestad avis 4.februar 2011

I denne utgaven finner du
hele 6 sider med stoff fra plansmia
og en mengde intervjuer fra folkemøtet på mandag:

Rakkestad avis 2.februar 2011
 
 
Flere planer legges frem:

Klikk for å laste ned PDF-fil 
Rakkestad avis 31.januar 2011

Om oppstarten:
Klikk for å laste ned PDF-fil 
Rakkestad avis 28. januar 2011
        
Pangstart for plansmia: Bredt engasjement for å utvikle Rakkestad sentrum til en attraktiv landsby 
Her kan du lese avisartikkelen
Rakkestad avis 7.januar 2011

 

   
OM PLANSMIER
 

Hva er en plansmie?

Mer om plansmier / charretter
       
 
Hva er en charrette?

Et alternativ for framtida
Interessegruppe som arbeider
for stedsmiljøet i Lillesand
ønsker seg plansmie.
Les avisinnlegg

European Charrette Institute

Artikler – på engelsk
 

 

    
Fra plansmiedagene:

Elever fra barneskolen skisser
  
Elever fra barneskolen presenterer
   
Elever fra ungdomsskolen med idéer
 
Elever fra ungdomsskolen


Her er innspillene fra de respektive elevråd til plansmia:

RAKKESTAD UNGDOMSSKOLE
- Landsby
- Rundkjøring 1 vei til Os, Skriken og inn til sentrum
- Tungtrafikk vekk fra Storgata (Industriveien?). Bro til vei 22.
- Rive Misjonshuset, gamle Coop. Få butikkene sentralt!!!!   (vegg mot Velhaven)
- Stasjonshuset komb. med taxi og buss (åpen kiosk).
- Svømmehall ved idrettshall.
- Få fotballbane og volleyballbane ved skatepark.
- "Park" på Myhrvolds plass. Evt. scene.
- Gågate fra rundkjøring til Grand Cafe (kjøre jernbanegata).

OS SKOLE
- Merkebutikk for barn og unge.
- Ny svømmehall 12.5 x 25 m x 3m
- Flytte trafikken ut av sentrum
- Park
- Skateboard
- Gågate
- Ishall
- Parkanlegg for uteaktiviteter.
IKKE
- Ikke mye trafikk
- Ikke høye bygg

BERGENHUS SKOLE
Vil ha:

- Gågate
- Flere butikker
- McDonalds
- Session
- Hotell
- Benk i parken
- Basarbua blir mer brukt
- Svømmehallen blir bedre
- Kiosk
- Bowling
- Fontener
- Fritidsaktiviteter: skilag, hockeylag
- Museum
Vil ikke ha!
- Høye bygninger

KIRKENG SKOLE
- Vi ønsker oss butikker langs hele Miljøgata.
- Vi ønsker oss ikke tomme butikklokaler.
- Trenger matbutikker i sentrum
- Flytte Stortorget til Isenlokalet
- Myrvolds plass kan være uteservering om sommeren for Grand Cafe.
- I Velhaven kan vi ha sandvollebane, bordtennisbord, ballbinge, 
  et sted vi kan grille og kanskje en fontene.
- Langs Miljøgata ønsker vi disse butikkene: Klesbutikk for barn
  og ungdom, flytte dyrebutikken til Miljøgata, + utvide den.