Om Plansmier     Tilbake til førstesiden
 

OM PLANSMIER
 

Hva er en plansmie?

Mer om plansmier / charretter
       
 
Hva er en charrette?

Om plansmier på nettsidene
til Siv Ark Arne Sødal

       
 
Artikler – på engelsk

 

 

 

 
I Arendal er det store konflikter på grunn av manglende
åpenhet i byutviklingen.
 
Her er et innspill fra Allgrønns Erling Okkenhaug i januar 2010:

 
Allgrønns leder Erling Okkenhaug om situasjonen i Arendal  Les som PDF
 

Lokalt engasjerte Arendalsborgere inviterte fagteamet
og studentene fra plansmia i Evje til befaring og kommentarer:

  
 
Les Agderpostens oppslag fra befaringen (PDF)


"DEMOKRATI FRA TÅKEHEIMEN" ( Agderposten 20.02.2010 )
Dette oppslaget førte til sterke reaksjoner fra Karen Kristine Blågestad, journalist i Agderposten.
http://www.allgronn.org/agderposten-20.02.pdf

Andre leserinnlegg om artikkelen til Blågestad ligger her:
http://www.allgronn.org/agderposten-sandberg.pdf
http://www.allgronn.org/agderposten-hofvind.pdf
 
Tilsvar på Blågestads artikkel av Audun Engh
http://www.allgronn.org/agderposten-engh.pdf

En som synes Audun Engh tok litt hardt i
barbusak-christophersen.pdf
 


 

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.