Plansmie i Åsa   mai 2016      Tilbake til førstesiden

 

GJENNOMFØRTE
PLANSMIER
2004 - 2016PLANSMIE I ÅSA
Mai 2016
 


PLANSMIE I AURE
JUNI 2014PLANSMIA FOR
RAKKESTAD SENTRUM
JANUAR-FEBRUAR 2011:
  

 
PLANSMIA FOR HASSELVIKA
I RISSA KOMMUNE
NOVEMBER 2010:PLANSMIA FOR
EVJE SENTRUM
JANUAR 2010

PLANSMIA FOR
ÅRNES I ÅFJORD
SEPTEMBER 2009
Les om Plansmia i Åfjord i September 2010

PLANSMIA FOR BROKELANDSHEIA
I GJERSTAD -
MARS 2009
Les om Plansmia på Brokelandsheia i Mars 2009

 

Plansmia for
Filipstad -
2012


Plansmie for
Hollenderkvartalet
i Oslo -
2008
 
Plansmie for
Bjørvika i Oslo -
2008
   
Plansmie for
Majorstuen Stasjon
i Oslo -
2004

 
 
Plansmieteamene
har vært ledet av:
 
Siv.Ark. Arne Sødal
Tlf: 922 98 996
arnsoeda@online.no

Audun Engh 
Tlf: 926 22 626
audun.engh@gmail.com 
 

Pressekontakt
plansmier:

Erling Okkenhaug
Tlf: 920 92 522
erling@okkenhaug.com

 

 

    
Ei bygd innerst i Steinsfjorden på Ringerike skal bestemme seg for hva slags stedsutvikling de ønsker seg. Et livskraftig lokalsamfunn med stor dugnadsånd. Vi gleder oss til å guide i denne prosessen.

Her er plakaten,
(klikk for større oppløsning)


 


Utviklingen av Åsa kan ta mange retninger.


  
Her finner vi et eksempel, en mulighetsanalyse for Bergan Gård i Sauherad Kommune. Denne er gjennomført av bl.a. Frederica Miller i Gaia Arkitekter - som skal være med i plansmia for Åsa.

Se 
www.allgronn.org/bergan-okolandsby.pdf


10 økosamfunn på 10 år.

Les rapporten av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA
Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet
Juni, 2013, Oslo, Norge 

 

 


Les rapporten fra plansmia:
www.allgronn.org/aasa-plansmierapport.pdf

Arkitektene Fredrica Miller og Arne Sødal forbereder
befaringer på Åsa fredag 20.mai.
(Foto fra Revehiet, Allgrønns kontor i Oslo).

  
Sett av 25. og 26 mai (hele dagene)
og 1.juni (kveld)

 
Etter det store engasjementet som ble vist på workshopen om stedsutvikling i Åsa i januar 2016, og ikke minst lokalsamfunnets evne og energi i skolesaken har vinden snudd.
Ringerike kommune gir nå signaler om at Åsa vil bli tatt inn i videre planarbeide. Prosjektet har fått støtte fra Buskerud fylke og Sparebankstiftelsen.


Oppgaver vi ønsker at alle kan ta del i nå:


- Hva er dine visjoner for ÅSA i 2030 og 2050?

- Videreføre innhold på idekartet over Åsa fra Workshop i januar
  (A-3/pdf)

- Dokumentere stier og småveier gardimellom – grendimellom
- Hvor kan vi begynne å bygge?


Datoer og fremdrift:


Januar 2016 – Gjennomført workshop i Åsa / idédokumentet A3/pdf

3. Mai – Møte gjennomført med Ringerike Kommune og
             ÅSA 2030/Åsa Vel. Det er etablert styringsgruppe for planen

20. Mai – Møter og befaringer i Åsa med arkitektene Arne Sødal og Frederica Miller

25. og 26. Mai – PLANSMIE PÅ SKOLEN – Verksted / innspill / gruppearbeide / bygninger i terrenget / 3D / folkets visjoner og ønsker tegnes inn

1. Juni - Folkemøte om forslaget til skisseplan

3. Juni - Skisseplanen overleveres styringsgruppen i Åsa 2030

6. Juni - Skisseplanen leveres Ringerike kommune

21.Juni - Formannskapsmøte skal vurdere å ta forslagene videre inn i planarbeidet

August / september 2016 - bearbeide planen videre sammen med Ringerike Kommune - Kommunen starter prosess med konsekvensutredning


På workshopen i januar 2016 startet vi arbeidet med å kartlegge Åsas forskjellige områder og stedskvaliteter og utfordret deltakerne til å gi stikkord til innhold som kan påvirke i en plansmieprosess.

Her kan du laste ned resultatet fra innspillene (A3 PDF)
og fylle på med relevant informasjon.   

 


Klikk for større gjengivelse

Trehusbyen Brokelandsheia?

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Mandag gikk startskuddet for en mer planmessig utforming av Gjerstads bolig- og næringsområde, Brokelandsheia. Og i følge foredragsholdere har området alle elementer i seg til å bli en trehusby en gang i fremtiden.

Innstillinger