Vil du fordype deg i stoffet?                                          Tilbake til startside

     Her er et utvalg av produsert materiell og siste tiders presseklipp i Lambdasaken. (Klikk på forsidene for PDF-filer)

                

     Lambda - På usikker grunn - Morten W.Krogstad     Lambda som politisk fallitterklæring, Erlig S. Skaug   
     Artikkel av Morten W. Krogstad                                                                                      Fra arkivet: Eivind Otto Hjelle..

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________

Da flyttingen av Munch-museet til Bjørvika ble et samtaleemne blant medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi 20. februar 2010 var
Francis Sejersted blant de aller første som tok avstand fra tanken: "
Tøyen er et ideelt sted for Munch-museet". Han fastholdt dette syn resten av sitt liv, gjennom de neste 5-6 års offentlig debatt.

Samtalen på Akademiet utviklet seg på kort tid til en tverrfaglig gruppe: Arkitekter, jurister, kunsthistorikere, museumsfolk, samfunnsforskere, historikere, kunstnere og andre fra humaniora og naturvitenskap delte en skepsis knyttet både til den politiske prosess som gikk på tvers av et enstemmig vedtak i bystyret, det åpenbare brudd på gjeldende reguleringsplan som Lambdas plassering ville innebære, og de museumsfaglige svakheter ved konseptet som sådan.

Les de forskjellig innspill i dette initiativet her: Francis Sejersted om Munchmuseet. (PDF)

___________________________________________________________________________________________________________________Kunstsosiolog, dr.philos.Dag Solhjell har skrevet to grundige betenkninger om Lambda i et museumsfaglig perspektiv:

"Lambda kommer betydelig dårligere ut enn Nasjonalmuseet når det gjelder både det formidlingsfaglige, tilretteleggelse for publikum og driftsøkonomi. Lambda er et dysfunksjonelt bygg, både for de museumsansatte og publikum. En kostbar driftsøkonomi vil spise av de midler som kan avsettes til utstillinger, forskning og annen museal virksomhet. Med samme arealeffektivitet som Nasjonalmuseet kunne Lambda vært tre til fem etasjer lavere."


Lambda og Nasjonalmuseet - en kvalitativ sammenligning (PDF)

Lambdas formidlingsfaglige svakheter (PDF)

_____________________________________________________________________________________________________

Historikk

Se prosjektbeskrivelsen fra alle forslag i arkitektkonkurransen for Munchmuseum i Bjørvika (PDF)

_________________________________________________________________________________________________________________