MUNCH/LAMBDA - et tilbakeblikk på hva som er sagt og skrevet..
    
Les over 100 presseklipp        Les artikler og grundige betenkninger       Mer om stedsutvikling og lokaldemokrati      
Oppdatert 23.01.2022

Nyttig innsikt - Munchmuseet

Repetisjoner og nye dokumentinnsynKlikk for å laste ned boken (120 sider)

Høydepunkter i Oslo kommunes kulturpolitiske,
etiske og intellektuelle historie 1960-2021 med utgangspunkt i materiale samlet av en tverrfaglig gruppe opprinnelig bestående av medlemmer av
Det Norske Videnskaps-Akademi

Redigert og kommentert av Erling S. Skaug

 

 

Nå våkner Oslo?

Lambda i Bjørvika

"Arkitekt: - Jeg vil si at Munchmuseet suger
Munchmuseet ser ut som en truende svart skygge, en koksgrå kloss, som luter seg over Operaen
.."
Les fra Dagbladet 28.februar 2019Jurylederen: Det ser helt skrekkelig ut

"Kritikken mot Munchmuseet burde handle om mer enn fasadene", skriver Gaute Brochmann.

Les fra Morgenbladet 11.mars 2019

"Mange reagerer på at bygget fremstår helt annerledes enn slik det så ut på tegningene og modellene som ble presentert før det omstridte byggevedtaket ble fattet av Oslo kommune."

Tommy Sørbø i VG 12.mars 2019


Les fra Dagsavisen 15.mars 2019

"Det nye Munchmuseet har blitt akkurat den estetiske katastrofen mange av oss forutså og advarte mot."
Kronikk fra Tommy Sørbø - Lambda en varslet katastrofeVM i floskler?
Se NRK Debatten 12.mars 2019

https://tv.nrk.no/serie/debatten/201903/NNFA51031219/avspiller

 

Krever 200 millioner ekstra av Oslo kommune for Lambda

Veidekke går til retten mot Oslo kommune for å kreve rundt 200 millioner kroner i forbindelse med utbyggingen av det nye Munchmuseet i Bjørvika.   Les fra NRK

NÅR KOMMER LAMBDAGATE?

I ekko av klinkingen av champagneglass får man her en midlertidig oppsummering av Lambdasaken. Utbyggernes kronikk for å rettferdiggjøre vedtaket. (over)

Under her blir kronikken imøtegått med en oppsummering fra en av Lambdakritikerne, Professor emeritus Erling S.Skaug:

 
LAMBDAGATE, NÅR? 

 En oppsummering ved dagens grunnstensnedleggelse

Dette er ikke noen ny frisk på rundskrivserien, kun et tilbakeskuende supplement. Vedlagt de viktigste ledd i en innsynsbegjæring til Oslo kommune og påfølgende klagesak. Spørsmålet er hva som egentlig skjedde før Erling Laes famøse pressekonferanse 27. mai 2008. Hensikten er ikke å velte seg i sneen som falt i fjor. Poenget er at en sak som utviklet seg så tvilsomt hadde en tvilsom begynnelse. Dokumenter unndratt offentlighet kaster nå mer - skjønt ikke særlig overraskende - lys over dette.

Jeg har i løpet av året mottatt konstruktiv suffli fra den juridiske kompetanse i vår krets. Det hele gikk imidlertid i mitt navn, som følge av min innsynsbegjæring 2. oktober i fjor, vedlegg 1.  Formueringene i vedlegg 2 skyldes hovedsakelig ekspertisen. Responsen fra Fylkesmannen gjorde det påkrevet å gjenta saksforløpet og klagens hovedanliggende,  vedlegg 3. I hans sluttsvar, vedlegg 4, er det springende punkt - blir jeg fortalt - hvorvidt Fylkesmannen ønsket å anse saken som klage efter offentlighetsloven, altså om han tiltrer vårt utgangspunkt eller ikke. Det valgte han å ikke gjøre, og fikk da jusen på sin side. Han slapp dermed å ta stilling til hovedspørsmålet om byrådets fremgangsmåte i 2008 er legitim, "et eksempel på hvordan en offentlig prosess kan og bør foregå."

Og da gikk det som det gikk. Men var vel forsøket verdt, i og med at nytt materiale kom for dagen.

   * * *

Innsynsbegjæringen begrenser seg altså til perioden før 27. mai 2008. Materialet bekrefter at flyttingen av museet fra Tøyen til Bjørvika, dengang fremlagt som et fait accomplì, kunne bare vært gjennomført ved nøye å unngå parlamentarisk behandling. I det videre forløp kunne vedtaket om å bygge Lambda bare vært gjennomført med manipulerte tall og neglisjering av fakta. Det siste ble overtydelig ved innbyggerforslaget i februar i år, da Lambda/Tøyen-kalkylene ble påvist som absurd feilaktige, og det nye byrådet i realiteten reagerte med å forkaste de fire elementære regningsarter. 

Byrådet overtok øyensynlig en sak så befengt med prestisje og føringer under bordet at det hverken hadde etisk eller intellektuell kapasitet til å rydde opp. Hvitvasking ved å henge medalje på den tidligere byrådsleder da han gikk av som fylkesmann i sommer - et initiativ sandpåstrødd av den nye ordfører - og i dag ved kongehusets gravstenstensnedleggelse, redder neppe sakens fremtidige omdømme.

Ironisk nok skjer dette idet nøkkelpersonen Bernt Stilluf Karlsen (V) avskjediges som styreleder i Oslo Havn KF av et nytt byråd uten representant fra Venstre. Men det kommersielle datterselskap og utbygger HAV Eiendoms uttrykte mål er i mellomtiden nådd. Et ytterligere byggefelt kalt Munch brygge er nettopp lagt ut for salg, med den velbeslåtte "kulturfiffen" (for å parafrasere Aftenpostenes uttrykk) som målgruppe.

    * * *

Til slutt bare to bemerkninger til Lae & co.s intenst apologetiske kronikk i Aftenposten idag. De har et sterkt behov for å få sitt på det tørre: 

    (1) Påstand: "Det ble tidlig klart at en ombygging på Tøyen ville bli kostbar og vanskelig (...) Det kom nye opplysninger og nye utredninger. Disse viste at det ville bli så komplisert og kostbart å gjennomføre ombygging, riving og nybygg på Tøyen at det var bedre å bygge et nytt museum et annet sted. Spørsmålet var hvor." Man må si med André Bjerke at hukommelsen er en poet: HolteProsjekts alternativ B (mai 2006), nybygg ved siden av eksisterende, var dengang iflg. byrådet det beste, bibehold av det eksisterende anlegg ble ansett som svært gunstig for Oslo kommune, med mulighet for fortsatt bruk uten nevneverdige tilleggskostnader. Det ga også museet de beste forhold under anleggsperioden. "Riving" var ikke på tale. Kommunen eide selv nabotomt til nybygg, regulert til museum. Så ble det hevdet at "grunnet de mange alternativer og kompleksitet i HolteProsjekts alternativanalyse har byrådet behov for noe lengre tid til å vurdere saken" (notat til bystyret fra kulturbyråden 27.11. 2006). Men det ble aldri forklart hva denne "kompleksiteten" gikk ut på, og bystyret fikk aldri den situasjon som Lae & co idag beskriver som "tidlig ble klart" til behandling. De angivelige "nye opplysninger og nye vurderinger" ble aldri fremlagt for bystyret eller offentligheten, hverken da eller senere. Da det fra bystyret i 2007 ble klaget over manglende oppfølging over 2005-vedtaket, svarte Lae i pressen at saken lå på vent fordi "investeringsbehovene i idretten  er så store at investeringsbudsjettet er i ferd med å bli problematisk. Men Munch-skatten er så viktig at vi må forvalte den på en ordentlig måte" (Aftenposten 16.03. 2007). Dette er vel en annen historie enn i dagens avis.

    (2) Påstand: Ved å legge både Deichman og Munch til "de beste (!) tomtene ved Bjørvika" (iflg. Geoteknisk Institutt de dårligste i byen) ble angivelig gevinsten for grunneierne mindre, altså fremstilt som et godt kjøp. "Dette var grunnen til at byrådet søkte støtte, bl.a. fra Venstre, for å påvirke Oslo Havn og HAV Eeindom." Venstres fremstilling er mildt sagt den stikk motsatte, sitert i sin helhet her i vedlegg 3. Vestre presset tvertimot Høyre i harde hemmelige forhandlinger. Og Aftenpostens kommentator bekreftet nylig, i forbindelse med avskjedigelsen av "Oslos grå eminense" Bernt Stilluf Karlsen (V), at han "frontet lukkede arkitektkonkurranser for Munch- og Deichmanbyggene allerede før politikerne hadde vedtatt flytting, og gikk ut i mediene og annonserte endring av Bjørvikaplanene allerede i 2006" (Aftenposten 7.10. 2016). Dette er full kompatibelt med hva stråmannspartiet Venstre selv forteller. Spørsmålet blir da om det er Venstre eller Lae & co som har sterkest behov for å omskrive historien. Kanskje ikke så vanskelig å gjette.

Erling Lae har hatt rikelig anledning gjennom mange år til å konkretisere sine versjoner, evt. gjendrive andres. Det har han aldri gjort. Isteden har han i trygg avstand fra fakta satset på et uinformert galleri og avvist dokumenterte fremstillinger generelt som "tøys og tull" og "fantasier".

    * * *

Oslos økonomi er svak. Da byrådet solgte Oslo Kino opplyste kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) at de 600 millionene ville "komme godt med når Oslo skal bygge nytt Munch-museum" (Aftenposten 3.10. 2013). Nå har Oslo også fått eiendomsskatt, som ifølge finansbyråd Robert Steen vil økes drastisk når driftsutgiftene for Lambda ("Prestisjebyggene i Bjørvika", som han kaller dem også ved årets budsjettfremlegg) begynner å gjøre seg gjeldende. Øyvind Østeruds beskrivelse av "mindretallstyranniet" og "det demokratiske paradoks" øker i aktualitet: En liten gruppe politikere stilles aldri til ansvar for sine økonomiske disposisjoner, mens "et uoppmerksomt og avmektig flertall av befolkningen tar regningen" (Aftenposten 26.02. 2015.

Men tragedien rammer først og fremst Edvard Munchs kunst. God lesning!  

Hilsen Erling S. Skaug

4 vedlegg

 


 
Les fra VG 22.10.2015 som PDF
 
Erling Okkenhaug som kaffegjest i Aftenposten 4.mars:
 

– Du kjemper ennå mot Munchmuseum i Bjørvika – selv etter at spuntene for bygget er satt ned? Er det ikke like greit å gi opp?
 

– Jeg har alltid fått høre at det var for sent. Men det er aldri for sent. Vi klarte å stoppe havnevesenets planer om containerhavn midt i sentrum. Vi har like gode argumenter, og tung dokumentasjon, som skal stanse Lambda.
 
Litt historie - Containerdødaren..
Les om kampen mot Oslo Havnevesen på 90-tallet
 
Fra landsturnéen om stedsutvikling
www.stedskraft.noMUNCH OG POLITIKK:
En særdeles grundig sammenfatning
fra Erling S.Skaug
Les dokumentet fra april 2013 (21 sider PDF)


31.03 Lambdasaken - nå til Fylkesmannen:

 

Erling S. Skaug sendte en innsynsbegjæring til bystyret 2. oktober i fjor. Spørsmålet gjaldt omstendighetene rundt pressekonferansen 27. mai 2007, der byrådsleder Erling Lae opplyste at Munch-museet skulle flyttes til Bjørvika, på tvers av et enstemmig bystyrevedtak fra 7. desember 2005 om utbygging av museet på Tøyen. Årsaken til denne saltomortalen, uten behandling i bystyret, var mildt sagt uklar. Lae ville selv ikke gi noen begrunnelse for flyttingen. Hans uttalelse til Aftenposten to dager senere - "Om vi hadde gått ut offentlig med noe, ville det veltet hele spillet" - er allerede herostratisk berømt og har ikke nettopp svekket behovet for å få belyst utgangspunktet for denne historien. 
 
Utbygger og grunneier HAV Eiendoms økonomiske interesser i saken er ingen hemmelighet, formidlet av dem selv, av Oslo Havn KFs styreleder, venstremannen Bernt Stilluf Karlsen, og åpenbart med Venstre som ankermann i bystyret. Venstre har offisielt vedgått å ha presset byrådet på bakrommet i tiden før pressekonferansen til å flytte Munch til Bjørvika. De er stolte av det også, og gratulerte både hverandre, Oslo, Munch og resten av verden på sin nettside 8. juni 2013, med stort bilde av Trine Skei Grande i triumf omgitt av Ola Elvestuen, Hallstein Bjercke og andre pådrivere i saken. At et slikt oppslag kom akkurat da skyldtes nok kampen om heltestatus: Venstre syntes at SV hadde fått for mye ære av sin kuvendig på bakrommet halvannen uke i forveien, og ville slå fast at Munch i Bjørvika var deres baby fra starten av. Men heller ikke her ble det gitt noen begrunnelse. Der må offentligheten gjette, og da er det ikke så mye å gjette på.

Nok om det. Både bystyrets og byrådets arkiver opplyste at de ikke fant relevante notater eller forberedende sakspapirer om flyttingen fra tiden før pressekonferansen i 2008. Alt syntes dermed å ha foregått muntlig, eller eventuelle dokumenter må ha vært fjernet senere.

Saken ble i første omgang sendt til Sivilombudsmannen. Ombudet har i siste omgang av korrespondansen definert "orienteringen/opplysningen" fra byrådsarkivet som "vedtak/beslutning". Klagen skulle derfor gå til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som klageinstans, via Oslo kommune som førsteinstans (nærmere bestemt byrådsarkivet selv, iflg. Ombudet). Eventuelt vil den gå tilbake til Sivilombudsmannen.
 
Klagen til Fylkesmannen ble levert i Rådhuset 31.mars. (PDF) 

   

 

Les om møtet med finans-komiteen om lambda 8.mars

"Byrådets interne kalkyler syntes ikke å være "innlysende pålitelige."

"Lambda i Bjørvika kan umulig komme ut som det økonomisk beste alternativ."

"Den politiske prosess ble fremstilt som a point of no return, men den inneholdt vikarierende motiver og premissene siden vedtaket var nå endret."

"Om driftskostnadenes rolle som en gjøkunge i de fremtidige budsjetter og det ansvar som vedtak i en 4-årsperiode ville ha langt utover de temporære politikeres ansvarstid."

Les dokumentet

"Prosjektet har vært parodisk
fra første stund, og er nå ute av kontroll"
 
 
Fra VG 15.03.2016

Arkitekturprofessor i Aftenposten
6.mars 2016

Bare én ting er verre enn en betent sak: At man iverksetter den. 
 

LAMBDA - Når ser byens politikere alvoret?

Saken om nytt Munch-museum i Bjørvika er korrupsjonsartet, og har vært gjennomført under desinformasjon samt vedtatt under sterkt press på bystyret.

Er dette et eksempel på og anstendighet i hovedstadens politikk?

Denne nettsiden gir deg bakgrunnsstoff og vil følge opp Lambdasaken videre. Vi vil være den lille steinen som til stadighet gnager i skoen på de rette vedkommende.

Faglig motstand:

Innbyggerinitiativ sendt Oslo Kommune

Klage sendt Sivilombudsmannen


Svar fra Sivilombudsmannen 13.01.2016

Svar til Sivilombudsmannen 3.03.2016
  

Journalist Ulf Andenæs
om Lambda:
 
"Deretter er det kronen på verket med Lambda, - trolig det mest vulgære museumsbygg som er pønsket ut i noen europeisk hovedstad. Det vil stå som en nidstang over Oslos politikere som startet med å rive Edvard Munchs hjem og erstattet det med en parkeringsplass. I alle andre land hadde de bygd et slikt museum rundt kunstnerens hjem og atelier. I Norge gjør de kunstnerens hjem til parkeringsplass og bygger museet som kopi av et hotell på Kanariøyene. Stikk den! Men det er vår egen feil, som velger og gjenvelger slike politikere. Vi fortjener vel ikke bedre."

(Klippet fra sosiale medier)
Dagsavisen 02.03.2016: 


 
Nov 2021 - Kåret av folket til Norges styggeste bygning:

Hør Håkon Wium Lie på Frokostradioen P1+ 25.nov / om grøss- og hedersprisen: www.allgronn.org/arkitekturopproret-p1pluss-25.11.2021.mp3

Folket har talt:
Grøss-medaljen for Norges styggeste bygg går til Munchmuseet under Arkitekturopprørets prisutdeling. – Du ser at bygget ikke hører hjemme her.  Les fra Avisa Oslo

Arkitekturopprøret: Munchmuseet er Norges styggeste nybygg
 
Bevegelsen har kåret Norges styggeste og vakreste nybygg. Munchmuseet er så stygt at det vekker følelsesmessig ubehag, sier psykolog og representant for Arkitekturopprøret Saher Sourouri
Les fra Aftenposten

 
Terje Sølsnes: Operaen vs. Munch
Debattinnlegg i VG 24.05.21

Munch i tristesse

Ronny Spaans i Dag og Tid  -  29/10/2021


Munch som avsporing
Erling S. Skaug i Dag og Tid  -  5/11/2021

 Dagsavisen 27.04.2016
 
Opprør hos de grønne..


Dagsavisen 21.04.2016

 

Se filmsnutten
- som over 10.000 har sett på sosiale medier
 


Se visningen på YouTube og trall med:
https://www.youtube.com/watch?v=xQc96L0ZZ8s

 

Finansbyråd Robert Steen (AP) i Dagsavisen 23.mars: Han anklager det forrige byrådet for å etterlate seg stor gjeld i Oslo.  Han skriver bl.a.:

 
Høyrebyrådet var imidlertid ikke helt virkeløse. De har etterlatt seg en stor gjeld.  Denne gjelden er delvis et resultat av flere store prestisjeprosjekter som har vært svært dårlig styrt.  Oslos borgere vil i mange år fremover måtte nedbetale ekstra gjeld som følge av det forrige byrådets budsjettsprekker.  Budsjettsprekker på 380 milloner kroner for for nytt hovedbibliotek og 1,2 milliarder for Holmenkollen er bare to av 3 eksempler.
 
Så hvorfor følger de selv opp den økonomiske galskapen med Lambda?FORSØK PÅ INITIATIV I LAMBDASAKEN
PÅ ÅRSMØTET TIL OSLO ARBEIDERPARTI!
  


Her er forslaget fra Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag: "Årsmøte ber bystyregruppa om å fremme forslag i bystyret der Byregjeringen blir bedt om å fremlegge en konsekvensutredning vedrørende bygge- og driftskostnadene til hele Lambdaprosjektet.
Les hele forslaget

Lørdag 12.mars: Forslaget ble ikke tatt til følge

   Magasinet KOTE:  Om byutvikling i Bjørvika. 

Arkitekturprofessor i Klassekampen
1.desember 2009 

"Thomas Thiis-Evensen mener at det nye Munch-museet kolliderer med resten av byen på flere fronter:

- For det første framstår blokken som et svært skjermbrett som blokkerer Ekebergåsen. Noe som ikke bare er estetisk utillatelig. Det var ved foten av åsen at byen ble født, og derfor er det viktig å kunne orientere seg mot Ekebergåsen. Samtidig er åsen som en vegg i den østlige avslutningen av byen. Så når dagens myndigheter gjør som Christian IV og flytter byen østover, er det merkelig å skjule den naturlige avslutningen av den aksen.

- Operaen er så lav at den på en eller annen måte må kontrasteres. Men da må man bygge bak og ikke på siden. For når byen nå har fått et enestående monumentalbygg, så må det få være nettopp dét, og byen må derfor ikke pøse på med konkurrenter.

- Men det er tid igjen til å rette opp feilene. Er vi mange nok som stiller oss bak riksantikvar Holme, må myndighetene før eller siden se at de er i ferd med å gjøre en historisk tabbe."

Les hele artikkelen:
http://www.klassekampen.no/56898/article/item/null/-arrogant-uetisk-og-katastrofalt


   Klage er sendt Sivilombudsmannen

 Les hele boka:

Les noen hovedargumenter
mot Bjørvika for Tøyen

"Lambda vil ikke gi Munch-museet bedre magasiner enn det har på Tøyen. De vil tvert i mot bli mer upraktiske i drift enn i dag. Fra museumsfaglig hold er det reist vektige innvendinger mot utstillingsarealene og deres plassering i et høyhus.

De nødvendige lys- og klimasluser som publikum må passere i hver etasje vil oppleves forsinkende og ubehagelige. Det store nett av rulletrapper som går gjennom hele huset betyr også en påkjenning for publikum. Og det ligger en driftsmessig usikkerhet i hele systemet.

Det foreligger så vidt vites ingen bekreftelse på at utstillingsarealene tilfredsstiller de internasjonale standarder som kreves ved innlån av verdifulle kunstverk.

Museet har ingen parkeringsmuligheter, heller ikke for turistbusser. Det ligger 700 meter fra nærmeste T-banestasjon."

6 viktige momenter (PDF)

 

Det haster ikke!

* Kunsten har det bra på Tøyen, med magasiner som er blant de beste i landet.


* En nylig oppgradering for 40 millioner, pluss nylig gavetilskudd for 7,6 millioner, er av museumsledelsen  selv ansett som fullt tilfredsstillende for mange år fremover.


* Med sentral beliggenhet og lett adkomst er museet landets best besøkte kunstmuseum etter Nasjonalgalleriet.


* Prosessens langdryghet skyldes byrådets sabotasje av det enstemmige vedtak av 2005. Hvis vedtaket var blitt fulgt kunne et førsteklasses, moderne, funksjonelt og driftssikkert museum stått ferdig for lenge siden, og til en brøkdel av prisen.

 

* Lambdas tilhengere snur saken på hodet når de beskylder motstanderne for forsinkelser. Men det er et resultat av deres egen saksbehandling.


 

Aftenposten 08.12.2015:
   Klassekampen 14.12.2015:
 

  Klassekampen 07.01.2016:

 

Det knytter seg stadig en rekke spørsmål til prosjektet, som på det nåværende kritiske punkt i prosessen stadig står ubesvart:

 

1. Hvorfor ble ikke det enstemmige bystyrevedtak av desember 2005 om utbygging av museet på Tøyen fulgt opp av byrådet?
 

2. Hvorfor måtte avgjørelsen om flytting til Bjørvika i mai 2008 tas i hemmelighet på bakrommet, av aktører som visste at saken ellers ville vært dødfødt, og der byrådslederen nektet å gi noen begrunnelse ”når saken var avgjort”?


3. Lambda ble nedstemt i desember 2011, men hentet frem igjen via en bestilt kalkyle (20012) som gikk ut på at Tøyen- og Bjørvika-alternativene ville koste det samme (1,6-1,7 mrd). Men alle kalkyler både før og etter viste – som også byrådslederen påpekte i 2005 – at Bjørvika ville bli langt dyrere (ca. 2 mrd, se pkt. 6) og Tøyen mye rimeligere (se pkt. 5) Hvorfor ble ”samme pris” likevel stående offisielt?


4. ”Samme pris” var det avgjørende utgangspunktet for andre sammenligninger (besøkstall, stengetid under bygging osv.), der Lambda kom seirende ut med gale eller tvilsomme påstander.


5. Kontrollregning i november 2012 viste at et Tøyen-alternativ, med normal kvm-pris og gjenbruk av det eksisterende bygg, ville ligge rundt 1 mrd. Opposisjonen hadde påpekt dette alternativet før byrådets bestilling gikk ut. Hvorfor tok ikke byrådet hensyn til det, og hvorfor ville ikke byrådet se kontrollregningen etterpå?


6. Da ”Tøyen-kompromisset” var i boks i mai 2013, gikk Lambda-prisen på nytt opp i godt over 2 milliarder. Det var klart allerede i juli 2013, men byrådet offentliggjorde det ikke før i februar 2014. Hvorfor ventet de så lenge?


7. I søknaden om statsstøtte til bygging (februar 2014) hevder byrådet at høyhuset Lambda er ”basert på samme modell” som lavbygget Louisiana utenfor København (i hovedsak under terreng) og andre horisontale bygg – altså stikk motsatte modeller. Håper man på blank uvitenhet i regjering og Storting når søknaden skal behandles?


8. Siden 2009 har tunge museumsfaglige innvendinger vært reist mot Lambda som konsept og mot plasseringen på Paulsenkaia. Hvorfor ble de aldri besvart?


9. Innvendinger er like lenge også blitt reist offentlig mot den politiske prosess. Hvorfor er heller ikke de blitt besvart?


10. Byrådets taushet har ført til karakteristikker av saken som manipulasjon, svindel, talljuks, systematisk desinformasjon og korrupsjon. Normalt ville dette ført til injuriesøksmål, eller i det minste gjendrevet. Hvorfor er det ikke skjedd? Skyldes det at byrådet ikke ønsker påstandene ytterligere dokumentert?
 

 "Munch har nettopp åpnet, men trenger allerede store forbedringer. I verste fall må museet stenges når turismen er størst – og temperaturene høyest."
Aftenposten 3.11.2021

Skadelig for Munchs kunst?
 Les fra VVS-forum i 2012

En henvendelse om denne saken fra i fjor. Som Aftenposten ikke ville publisere:

Lambda: Et varslet problem.
Igjen blir åpningen av Lambda, det såkalte Munchmuseet, forsinket: Klimatiseringen fungerer ikke. Det forutså vi i en artikkel allerede i 2009, da vinnerutkastet forelå, tre år før bygging ble vedtatt. I høybygg blir klimaregulering både vanskelig og unødvendig dyrt, også i drift. Innvendingen ble ikke hørt, hverken av Oslo kommune eller forslagsstiller HAV Eiendom AS, som også valgte en jury uten deltagelse fra museet selv.
Et rasjonelt og tidsmessig alternativ, påpekt under debatten, er et lavt horisontalt bygg i to eller tre plan, helt eller delvis lagt under terreng. Det gir minimalt behov for mekanisk klimatisering og stabilitet på en driftssikker og økonomisk måte. Louisiana-museet ved København, med sine to underjordiske utstillingsrom for malerkunst, ble nevnt som et nærliggende forbilde.
Et hovedproblem har også vært prosjektledelse uten museumsfaglig kompetanse og erfaring. Når disse manglene forplanter seg til ledelse og nøkkelstillinger gjenspeiler det en tendens i kulturlivet der fag taper terreng. Økonomi og ledelse alene gir svak forståelse for grunnproblematikken i ansvaret for å bevare og forvalte fem unike offentlige samlinger - i et bygg uegnet for formålet.
Jeremy D. Hutchings PhD
Erling S. Skaug, prof.em-
Om Lambda og havstigning

Feb.2020 - Les innlegg


 

Brev til Geir Lippestad

Wenche Solheim skrev dette brevet til byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, med kopi til byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd
Robert Steen 21. mars.

"Entreprenører har kun ansvar for setningsskader eller senskader i 5 år.  Deretter flyttes ansvaret over på eierne – i dette tilfellet Oslo kommune.  Skattebetalerne blir sittende med regningen."
Les hele brevetOm prestisjeprosjektet

 


 

"Concorde – det berømte fransk-engelske overlydsflyet - er selve paradeeksempelet på offentlige underskuddsprosjekter. Når beslutningstagere har brukt tilstrekkelig mange millioner og milliarder på et offentlig pengesluk, synes de at så mye er blitt satset at det er for sent å snu. Å snu ville være det samme som å kapitulere, og gjøre sin manglende økonomiske dømmekraft synlig for all verden.

Det høres ut som en beskrivelse av Oslo-politikeres handlesett i forhold til misfosteret «Lambda». Grunninvesteringene på dette bygget har jo vært så kostbare, og hvis de ikke følges opp videre, ville de jo være bortkastet - ifølge hva mange politikere har fått seg selv til å tro."

Les kronikken fra tidligere journalist
i Aftenposten, Ulf Andenæs
 

 I godt selskap?
Den spanske industriministeren, Jose Manuel Soria, som fikk presset igjennom byggingen av Lambda-tårnet i Las Palmas, måtte etter avsløringer i Panama-papirene avgå i forrige uke med umiddelbar virkning.

 

 

 

Ville de beste kreftene satset på Lambda?

En ypperlig anledning til helomvending i Lambdasaken. Vil nye krefter se annerledes på disposisjonene til Oslo Havnevesen og byregjeringen?

Fagmiljøene ville gledet seg over en ny besinnelse.

"Fasen museet nå skal inn i, krever mer av ledelsen både kunstnerisk og administrativt, og et faglig sterkt styre vil være til stor hjelp. Også her bør det sitte personer med internasjonal erfaring og nettverk. Ambisjonene for det nye museet må være skyhøye. Ressursene Oslo kommune og staten bruker for å få et mytt museum, tilsier at det må bli en påle i norsk og internasjonal kunstformidling. Vi kan ikke risikere at amatørmessig, om aldri så velvillig, håndtering fra kommunens side svekker museet, eller at ikke alt blir gjort for å sikre at de beste kreftene jobber for museet."

 


-----------------------------
 
Mens vi drømmer om
signalbygget til
verdensnavnet Munch

Filmen om brutalistarkitektene (Fra TheGuardian)

 
 

Svar til arkitekturprofessoren
fra hans tidligere lærer:

(klikk for større versjon)


Aftenposten 15.03.2016:

 

Aftenposten nett 19.02.2016:Desto mer interessant med uhildet granskning?

 

SPEKULASJON FRA
OSLO HAVNEVESEN


Lambda i Bjørvika har ikke hatt som mål å gi Edvard Munchs gave et førsteklasses funksjonelt museum, men å favorisere kommersiell eiendomsutvikling.Lambda er forsøkt presset på hovedstaden for å øke eiendomsverdiene til utbyggerne i Bjørvika. 
 Les mer
Aldri for sent..

 
Arkitekt Peter Butenschøn i
Morgenbladet nr.6 2016:
 

"Vi ville spare en milliard eller to på å bygge nytt på Tøyen istedenfor. Vårt krav er at kostnadsberegningene gjøres ordentlig og at det blir mulig å sammenligne prisen for Lambda med et alternativ på Tøyen. Det handler om demokratisk anstendighet. 

Lambda er et dyrt og dårlig museumsprosjekt. Men det er også dårlig byutvikling. Tøyen er et stadig viktigere bysentrum for Oslo øst, og det er meningsløst å lytte museet ut av bydelen og ned i vannkanten. Dette skyldes kun en sjablongmessig internasjonal turismetenkning som er fremmed for god byutvikling."
 

Les mer

Det kreves kostnadssjekk!

 

Les innbyggerkrav om kostnadssjekk for Lambda (PDF)


Innbyggerinitiativet  (Utdypet PDF)

(Klikk for PDF)
Problemet er bare at et politisk vedtak ikke gjør Lambda på Paulsenkaia til et egnet museumsprosjekt.
 
Dets grunnleggende svakheter står uløst. Prosessen ble på vesentlige punkter unndratt parlamentarisk prosedyre. Avgjørende momenter er utelatt. Byrådets beslutningsgrunnlag smuldrer nå opp på flere punkter. Det er i dag oppstått en helt ny situasjon. Derfor denne lille essaysamling, basert på tilgjengelige kilder frem til 31. mars 2014.1

Forfatterne har til dels mottatt innspill fra personer som har fulgt saken gjennom flere år. Tekstene står imidlertid for forfatternes regning. Alle faktaopplysninger kan dokumenteres.

EOH Eivind Otto Hjelle, cand.jur., tidligere programredaktør i NRK

ESS Erling S. Skaug, dr.philos., professor emeritus (konservering og kunstteknologi)

JDH Jeremy D. Hutchings, 1.konservator, dokumentasjons- og samlingsleder, Forsvarsmuseet

FAST Fredrik A. S. Torp, sivilarkitekt MNAL

DS Dag Solhjell, dr.philos., kunstsosiolog

TFR Tor Fredrik Rasmussen, dr.philos., professor emeritus (samfunnsgeografi)

VG 20.11.2015:
 

Klassekampen 30.10.2012:
  


 

 
 

Denne nettsiden har som formål å samle argumentene som i de senere år er skrevet av en rekke engasjerte fagfolk, kunstnere og andre kulturinteresserte.
 

Nettsiden er laget av Erling Okkenhaug, Allgrønn, nettverk for humanøkologi.  Okkenhaug var på 90-tallet en sentral pådriver for å stoppe Oslo Havnevesens planer om større industrielle containerhavnanlegg på hovedstadens sentrale sjøside. Mer om den historien her:
http://www.allgronn.org/container.html   Her er samlet en database av motforestillinger til et nytt Munchmuseum og Lambdaprosessen. Stoff kan sendes Erling Okkenhaug tlf 92092522  erling@okkenhaug.com