ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522

 

 

 

 

 

 

I Molde raseres det natur og bygges bygninger lik de som rives i tidligere Øst-Berlin
Se bilde av Hatleliblokka fra 1974 og arealet for den nye boligblokka, eller "kassa" på folkemunne.

 
Ormen Lange, Norges største industrisatsing må benytte en kjerrevei bygget i 1910
Riksvei 662 Molde-Aukra:. 3. juni i år aksjonerte 99 år gamle Karen Haukebø sammen med 4 ordførere i Romsdal for å få til den omlegging av veien hun er blitt lovet siden 1939. Også Norsk Hydros sjef Eivind Reiten må kjøre på den samme "kjerreveien" hver gang han skal til heimbygda i Midsund.
Veistrekningen som omfatter Djupdalen-Mordal, kan med rette kalles "Norges mest glemte veistrekning". Nå må myndighetene reagere på "galskapen"! 
 
     
Utspillet fra beboerne langs riksvei 662
Allgrønn roser tiltaket for saklig og velbegrunnet argumentasjon.  Les brevet fra beboeraksjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TURSTI BLIR BILVEI PÅ FRIOMRÅDE!

Kringstadbukta, Molde:

SLIK SKAL MAN AKSJONERE!Et strålende eksempel på lokalt initiativ for å redde et fredet, verdifullt naturområde for gjennomfartstrafikk.