ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 
 

 

 

  
"Kulturpalasset"
Mens vi venter på tippegevinsten....
Mangel på en helhetlig byplan for Kragerø inviterer til "sprelske" prosjekter uten respekt for byens historie og grammatikk.

Det best tenkelige perspektiv for å ufarliggjøre  volumet
 
Hør intervju med Allgrønns leder om prosjektet
i telemarksendinga 21.12  (MP-3)

Byen besinner seg:

 

Kirkebukta

 
Planarbeidet må stoppes

Les Pressemelding av 19.05 

   
- et skjebnesvangert valg for
"Perlen blant kystbyene".
 

Skal kortsiktige utbyggingsinteresser få true den verdifulle struktur og byhistorie som Kragerø er tuftet på?  Ny byutvikling skal da virkelig forsterke de kvaliteter byen allerede har.

De gode prinsippene for byutvikling i Kragerø
Kronikk i Kragerøavisa 29.06 av Allgrønns Erling Okkenhaug (Word doc)

Nytt om Kragerø Havnefront
(Dypvannskaia og Kirkebukta) 2006

Kragerøs havneområder trues av utbygging som vil ødelegge byens særpreg. I et forslag til reguleringsplan som er utarbeidet av utbygger på kommunens vegne foreslås store nærings- og boligkomplekser langs Dypvannskaia/Jernbanekaia og i Kirkebukta. Høye, massive bygningsmasser vil bryte med eksisterende småhusbebyggelse og stenge av kontakten mellom gamle, vernede bydeler og sjøen. Verdifulle, eksisterende siktlinjer til Andølingen og Jøransberg fra Øya og fjorden vil bli brutt.

Høringsfristen utløp 15. mai 2006.
Her er noen av høringsuttalelsene:


Offentlige instanser:

Fylkesmannen i Telemark

Kystverket

Norsk Sjøfartsmuseum

Telemark Fylkeskommune, Regionaletaten


Velforeninger:

Andølingen Vel med siktlinjebrev til fylkeskommunen Vedlegg 1   Vedlegg 2

Jomfruland Vel

Parkveien vel

Skåtøy Vel

Stilnestangen Vel

Øya Vel

  
Andre organisasjoner:

Fortidsminneforeningen, Telemark avdeling

Kragerø Bys Venner

Kragerø kirkelige fellesråd - Kirkevergen

Kragerø og Skåtøy Historielag

Kragerø RV

 
Privatpersoner:

Tollboden v/ Andreas Tanberg med vedlegg (skisse til alternativ løsning)

Kristine og Øyvind Kristensen

Liv Salvesen

Mads Morten Nøjd

Thor Alexander Krafft

Tone Gregersen og Jens K. Vinner

Tone Seim

Tor V. Dønvik

 
Fra debatten om Kragerø Havnefront
i 2005 og tidligere:


 
Planarbeidet må stoppes
 
Les Pressemelding fra Ressursgruppen, sendt ut 19.05  (Word doc) 
   
Slakter havneplanen Les TA 20.05 
   
Planen for utbygging av Kirkebukta og havnefronten i Kragerø er ubrukelig.  


Forutsetningene er endret, slik at utbyggingen av Kragerø Havnefront må ses på med nye øyne.

Aksjonen Mer-Kragerø støttes av arkitektpresident Gudmund Stokke
Les mer om saken i Dagbladet 5.mai. (og lederartikkel) Her får vi støtte av presidenten i Norske Arkitekters Landsforbund, Gudmund Stokke som sier: Tenk først, bygg etterpå! Man bør tenke over hva man vil med byen. Man må tenke på gode sosiale uterom, ikke bare selve bygningene. - Her er Stokke på linje med Prinsen av Wales sine prinsipper for harmonisk byutvikling.  Les prinsippene til prins Charles 
 


 
Klikk på bildet og se hvordan man frykter at utbyggingen vil vandalisere Kragerø's havnefront.
( Bildet viser volumer i henhold til planforslaget. Det blir hevdet at denne illustrasjonen er misvisende i det den ikke viser fremtidig arkitektur. Vi vil derfor vise til hvordan slike nybygg fremstår i andre byer og mener det er grunn til å frykte at Kragerøs utbyggere i sin lave selvfølelse for byens kvaliteter nettopp ønsker seg "moderne" og "djerv". "kontrastskapende" arkitektur!

NYHET! Høringsfristen for Kragerø Havnefront ble utsatt
Kragerø kommune melder at høringsfristen for reguleringsplanen Kragerø Havnefront er utsatt til 1. juni i år. Det er enighet mellom Kragerø utvikling og Kragerø kommune om at det er nødvendig å bruke mer tid på å gjennomgå detaljer i reguleringsplanen.

   
"Kragerø Utvikling" truer med å kunne bli "Kragerø Avvikling"!

 

Klikk for større gjengivelse

Foto: Angelique Krafft

      
Bildet over viser oss hvordan man må forstå Kragerø. Utbyggingsområdet ligger til venstre i bildet og videre bortover.  

Utbyggingsområdet vist her:
Klikk på bildene for større gjengivelse   Vi viser volumer nederst ¨på siden

Allgrønn vil fremover sette søkelyset på situasjonen i Kragerø under parolen: 
 
MERKRAGERØ!           
med eget domene www.mer-kragero.org

   
På denne siden vil vi følge lokale krefters engasjement for byen og bidra med våre erfaringer og vårt nettverk for å beskrive hvilken visjon og arbeidsprosess som bør ligge til grunn for en utvikling som ivaretar det beste av Kragerø's kvaliteter.
 
Problemstillingen er helt lik den vi kjenner fra by- og stedsutvikling fra hele landet: Lokalpolitiker overlater regulering til tomtespekulanter. Det blir lansert kun ett forslag. Folk får ikke se hvilke alternative planer som kunne ha vært realisert. Det bygger seg opp motstand mot slike spekulative prosjekter som ofte består av bygninger ute av skala og dimensjon der de kommer.
 
Motkreftene blir beskyldt for å være bakstreverske og mot "fremskrittet". Dersom man fikk velge mellom flere prosjekter vil folk flest forstå og velge løsninger som bygger på de selvfølgelige kvaliteter som allerede finnes i byen.
 
   
KV / Fylkesmannen med innsigelser /
Les som word-dok


NRK Telemark - Kragerø - et nytt Aker Brygge
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/
nrk_ostafjells/telemark/4580719.html 
 
H Ø R I N G S U T T A L E L S E R   
O G    M E N I N G E R

Høringsuttalelse fra Andølingen Vel 
kirkebukta-1.doc      Tilleggsuttalelse fra samme


Les høringsuttalelse fra Byggmakker-Fossen  www.allgronn.org/byggmakker-fossen.doc  
 
I KRAGERØ ER KONTAKTEN MED SJØEN DET VIKTIGSTE !  Les innlegg av Tone Gregersen (doc)D E B A T T   

Kragerø Havnefront:  Skal Jøransberg fortsatt kunne sees fra sjøen?
Leserinnlegg fra Andølingen Vel (30.sept.2004) - Les som word-fil


Leserinnlegg av 09.05
  
Kragerø Havnefront - Keiserens nye klær?  Av Mads Olsen og Mads Morten Nøjd
Debattinnlegg i KragerøAvisa 9. mars 2005 - Les som word-fil

Avklaringer om Havnefronten
Debattinnlegg Kragerø Blad Vestmar 15. mars 2005 - Les som word-fil

Brev til Telemark fylkeskommune, v/ Fylkeskonservatoren
Av 4.mars 2005 - Les som word-fil

Mer om Kragerø og byggesaker Her


L U R E R I E R ?   

Modellen for utbyggingsforslaget til Kragerø utvikling vises for folk kun en uke før høringsfristen utløper!


I samarbeid med Kragerø kommune skal Kragerø Utvikling presentere reguleringsplanen for Kragerø Havnefront. Høringsfristen er som tidligere meddelt utsatt til 15. april. Det er utarbeidet en modell for planen, som skal vises på Kragerø bibliotek siste uke før høringsfristen utløper. Dette betyr at den viktigste informasjon, som folk flest kan forstå, er holdt tilbake slik at man ikke har fått se de reelle konsekvenser for utbyggingen.  

Modellen ble kun vist dagene:
Torsdag 7/4 fra kl.16.00 – 19.00  /  Fredag 8/4 fra kl.13.00 – 15.00  /  Mandag 11/4 fra kl.16.00 – 19.00


L Æ R   D E G   B Y P L A N - S P R Å K E T
- F O R S T Å   M E R   E N N   D E   S O M   H A R   V E D T A T T   O V E R G R E P ET  

Her er et raskt lite "byplankurs" for Kragerøs borgere. Dette skrev vi om Kragerø for noen år siden.  Prinsippene er forfattet av en gruppe anerkjent arkitekter. 
Les og lær om byen din
  
Les også om samme situasjon for Barbu i Arendal (også et utbyggingsområde nær sentrum)
 
En artikkel (og en variant) skrevet av Erling Okkenhaug i bladet Fortidsvern nr.4  i 2003 -
Gjengitt her
  
  
Sidene om Kragerø's byutvikling og Kirkebukta heter
 www.mer-kragero.org 


SKISSER AV UTBYGGINGSFORSLAGET

Før du ser planene til Kragerø utvikling ta en kikk på Naper-planene.


 
Se Torps forslag for Naper-tomtene  Et forbilde? Her er ser det ut som om bebyggelsen er lagt i Kragerøs skala og format. Arkitekt Niels Torp har da også uttalt at man skal ha respekt for byen. Dersom de antydede bygninger blir reist i like variert stiluttrykk som resten av Kragerø kan dette bli lovende.  

Dette var de første bildene folk fikk se av byggevolumer.

 

Tidligere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skrubbodden

Merkevaren Kragerø blir knust
Varden 05.02.07 Kragerøs borgere var gått mann av huse mandagskvelden for å høre innvendingene mot Skrubbodden 


Her er forslaget til drabantblokkbyutbygging
i Kragerø sentrum, 
  

Skrubben er voldtekt mot Kragerø.
Arkitekt Niels Torp var knallhard i sin karakterstikk av de nye planene på Skrubben som han kalte for "Elendig arkitekthåndverk" og "voldtekt mot Kragerø".Her er Niels Torp's plan for en ny bydel i Kragerø

Kragerøfolk stilte opp for byen sin
Glass og betong er morgendagens slum, erklærte hovedtaler Christina Kløvig til de flere hundre kragerøfolkene som fylte Torvet under byvennenes markering lørdag mot de nye planene for Skrubbodden. 
 

Fra Fortidsminneforeningens nettnyheter:
http://fortidsminneforeningen.no/nyheter 

02.02.2007   Telemark: Nye forviklinger i Skrubbodensaken – går likevel ikke til behandling i Kragerø kommunestyre

Bygningsrådet vedtok 24. januar med fem mot fire stemmer å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for to av de planlagte leilighetsbyggene i sjøkanten i Kragerø. Fortidsminneforeningens anke ble dermed ikke tatt til følge. Mindretallet anket avgjørelsen inn for kommunestyret, men nå viser det seg at det likevel ikke er hjemmel for å anke denne type saker fra bygningsrådet til kommunestyret. Klagen fra Fortidsminneforeningen, som var grunnlaget for behandlingen i bygningsrådet, går derimot videre til Fylkesmannen til behandling.Løkkebakken

Kragerø drømte om å få bygge som i Groruddalen i sin flotte bykjerne..
 

 
Ikke før har man klart å avverge rivingen av en i ordets dobbelte forstand "central" bygning i Kragerø" - så kaster Kragerøs kvadratmeterbaroner seg inn i en ny og skandaløst  skjemmende utbyggingssak. 
Les mer Nordraakparken

Nordraakparken i Kragerø truet
av nytt leilighetsbygg.
Les klage fra Fortidsminneforeningen i Telemark


 
Her fra nærmiljøet

Fra bygningsvern til stedsvern
Les faksimile av artikkel fra Allgrønn i fagbladet Fortidsvern


Central Hotell
Kragerø river ikke Central likevel!

Er det virkelig sant at byen som ynder å kalle seg "Perlen blant kystbyene" vurderte å rive en i dobbelt forstand sentral bygning i byen, Central Hotell? - - Nei, nå sier ordføreren at hun ikke vil gå mot befolkningens ønsker og man vil bevare.
 
Men glasshus skulle hun ha...   Les mer

PRINSENS PRINSIPPER
FOR BYER OG STEDER

Vedr. oppslag i Dagbladet 5.mai om utbygging i Kragerø, der noen av prinsippene til Prinsen av Wales ble referert.
Les den fullstendige sjekklisten 
 
(En lærebok for utbyggingskåte politikere, forvaltere, arkitekter og investorer...!)