Tilbake til hovedside     Derfor laget vi boka                                                                   Om bruk av bok og veileder     For pressen     Vi samarbeider med    


Bestill boka på internett
  

 
T A T T   P Å
K O R N E T

 
 
Verdier og praksis i økologisk landbruk
   
   
Helsedirektoratets
retningslinjer for
mat og måltider
i barnehagen

  
  
Er økologisk
matservering
dyrere?

   
   
Økologisk
kjøkkenvett

     
   
10 råd for mer
lokal og økologisk
mat i barnehagen

   
   
Oppskrifter
 
  
Nettressurser om
økologisk mat

 

Formidlingsprosjektet og barneboka Kornet.no
er initiert av
 

Fellesløft for norsk
økologisk matkorn

 


   
post@allgronn.org

 

 

 

   Last ned en bredere presentasjon om økologisk korn.

Kornet er nøkkelen
"Økologisk dyrket korn er selve nøkkelen til å lykkes, både i forhold til matmjøl/bakerindustrien og i forhold til kraftfôrindustrien. I dag må omtrent
halvparten av økokornet importeres fordi det ikke dyrkes nok. Dette vil vi gjøre noe med."

Lars Peder Brekk,
Landbruks- og matminister
i brosjyre rettet til norske bønder

Her er mye interessant stoff om økologisk korndyrking, last ned
 
 
 
Kornets vei fra jord til bord - og tilbake.
"KORNET som ble til mel" er en engasjerende og nyskapende fortelling om kornets vei fra jord til bord
– en fortelling som inspirerer til bærekraftig tenkemåte og handling. Lesning fra boken bidrar samtidig til en hyggelig samlingsstund for barn og voksne og inviterer til å bake, for eksempel sunne og ernæringsrike brød.
 
  
En matnyttig guide til barnehageansatte og andre med lyst på det helseriktige og bærekraftige kjøkken.
Veilederen henvender seg i utgangs-punktet til barnehageansatte, men kan med stor nytte også leses av andre, som ønsker å finne ut mer om det å servere økologisk mat. Du finner mye stoff fra veilederen også på disse nettsidene.      
Last ned veilederen her (PDF)


Matproduksjon som tar vare på babykornet,
marken og alle de andre vennene.

I økologisk landbruk tar vi spesielle hensyn til miljø, renhet og kvalitet fra babykornet blir sådd til brødet blir bakt. Den økologiske bonden sørger for at maten dyrkes på en måte slik at både marken, soppen, fuglen, babykornet og alle de andre vennene har det best mulig. Dyrene i og over jorden og plantene hjelper hverandre til et godt liv. Den økologiske bonden bruker verken sprøytemidler eller kunstgjødsel. Bonden sørger for at jorden er sunn og at miljøet rundt er rent. Dyrene på gården har god plass til å bevege seg og spiser næringsrikt fôr.

Spiser du økologisk mat får du mat som smaker godt og som inneholder mye bra for sunnheten din. I butikken finner du økologisk mat ved å se etter Ø-merket.

 

 

 

 

 

 

 

    
Boka kan bestilles fra forlaget
erling@okkenhaug.com  eller 92092522Vi hadde boklansering av barneboka KORNET som ble til mel på Bogstad Gård
Mer informasjon her
 

Fra fortellingen om det økologiske kornet

 
- Skal jeg fortelle deg en hemmelighet før du spiser meg opp, sier marken til fuglen.

Hva kan marken vite som
ikke fuglen vet?

Hva er det vennene til kornet
ikke kan fortelle?

 En grønnere hverdag
med økologisk mat


Fakta om økologisk korn

Det ble i sesongen 2007-2008 produsert 9.500 tonn økologisk korn og erter i Norge. Av dette var 3 212 tonn bygg og 3 960 tonn havre. Samme sesong ble det importert 14 700 tonn økologisk korn. Mer enn halvparten var fôrhvete. Det ble importert 2 800 tonn mathvete, 2 200 tonn spelthvete og 500 tonn mathavre. Av det norsk-produserte økokornet gikk 85 prosent i 2007/2008 til fôrkorn. Økologisk mel er her i landet hovedsakelig laget av importert korn.

Det har vært en stigende vekst i både etterspørsel og produksjon de seneste år. Forbruksveksten er et signal om, at verdiene, som det økologiske landbruket står for, er betydningsfulle i samfunnet.

 

 
Visning av historien eller deler av den i et større plenum
Les fra boka og
se fortellingen som bildehistorie på Powerpoint