klimatiltak
Flere ressurser om klimautfordringene
 
  

 
Ta klimautfordringene på alvor,
les og lær:

 
Lær mer om klima hos Cicero
På sidene til Cicero, Senter for klimaforskning, finner du en stikkordliste der du kan lære deg det grunnleggende om klima, eller gå i dybden. Og hold deg oppdatert, her får du klimanyheter tilsendt.


Presentasjonen 2.februar 2007 fra IPCC i Paris
om klimaforandringene.
  Hør og se


STANDPUNKT NRK 1  -  OM KLIMA
Se Standpunkt  NRK 1 (sendt 26.09.2006)
om klimautfordringene


Rimfrost er klimavarsleren..
Se temperaturutvikling for en rekke steder i Norge og resten av verden. www.rimfrost.no


Stiftelsen GRIP har som mål å bidra til økt miljøeffektivitet i norske virksomheter – det vil si å oppnå høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning. 
GRIP Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk
 
Se klimasidene til Schrødingers Katt (NRK1)
Her finner du en mengde lenker og videoklipp

  
MD-Følg med i den norske regjerings klimapolitikk

Nettsidene om klima fra Miljøverndepartementet


Lær om langreist torsk
Å sende torsk fra Barentshavet til Kina for filetering og deretter tilbake til Norge blir stadig mer lønnsomt, hevdes det. Men da er ikke miljøkostnadene regnet med.  

Se innslag fra NRK Forbrukerinspektørene 08.11.2006
 
Bærkraftig transport av mat
Last ned rapporten fra ForUM for Utvikling og Miljø om bærekraftig transport av mat

 

 

  


 

    

 


Noen internasjonale innsikter:


Lett forståelige innsikter fra The Guardian
  
 

Om global oppvarming og klimaforandringene.
    

Om hvordan global oppvarming kan endre Golfstrømmens betydning
for vårt klima.
 


 

Stop Climate Chaos
En sterk koalisjon i Storbritania
http://www.stopclimatechaos.org/66.asp
   

WWF om konsekvensene ved 2 og 3 graders økning i verdenstemperaturen. 
Last ned pdf-fil
  

Denne kanadiske stiftelsen gir oss en mengde innspill til å forstå klimaendringene og hva vi kan gjøre.  Les her
   
Global Cool
er en veldedig stiftelse etablert under paraplyen til The Rockefeller Philanthropy Advisors i USA og The Climate Group i Storbritannia.

Mye interessant stoff og nyttige vinklinger    Lenke til sidene

  

James Lovelock: Gaias hevn
Boken tar utgangspunkt i teorien om Gaia, et syn på jordkloden som en levende organisme.
I flere tusen år har menneskene utnyttet jordkloden uten å tenke på konsekvensene, noe som har ført til klimaendringer.
en vel
  

Les mer på sidene til
James Lovelock

Bestill boken fra Bokkilden
  

Mange gode innfallsvinkler på nettsidene til BBC
http://www.bbc.co.uk:80/sn/hottopics/climatechange/


Ideer å hente fra kanadiske "The Great Warming."

Se innslag med Alanis Morissette og litteraturliste


"THE LONG SUMMER"  Mennesket har alltid vært sårbart overfor naturens mange påfunn.
Klimaet har ikke bare har hatt betydning i enkelte katastrofer, men det har vært med på å styre historiens gang.
Les mer om boken til Brian Fagan

Bestill boken fra Amazon Grundig bakgrunn for hele klimaspørsmålet:
Avisen Dagens nyheter har også egne sider om klima 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE

Dette nettstedet er opprettet av ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av
mer enn
50 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og utviklingsspørsmål.