klimatiltak
Flere ressurser om klimautfordringene
 
  

 
Ta klimautfordringene på alvor,
les og lær:

 


Rimfrost er klimavarsleren..
Se temperaturutvikling for en rekke steder i Norge og resten av verden. www.rimfrost.no


 

  


 

 

  


 

    

 


Noen internasjonale innsikter:


Lett forståelige innsikter fra The Guardian
  
 

Om global oppvarming og klimaforandringene.
    

Om hvordan global oppvarming kan endre Golfstrømmens betydning
for vårt klima.
 


 

   

  

James Lovelock: Gaias hevn
Boken tar utgangspunkt i teorien om Gaia, et syn på jordkloden som en levende organisme.
I flere tusen år har menneskene utnyttet jordkloden uten å tenke på konsekvensene, noe som har ført til klimaendringer.
en vel
  

Les mer på sidene til
James Lovelock

Bestill boken fra Bokkilden
  

Mange gode innfallsvinkler på nettsidene til BBC
http://www.bbc.co.uk:80/sn/hottopics/climatechange/"THE LONG SUMMER"  Mennesket har alltid vært sårbart overfor naturens mange påfunn.
Klimaet har ikke bare har hatt betydning i enkelte katastrofer, men det har vært med på å styre historiens gang.
 

  

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE