klimatiltak
Bli aktiv i eller støtt en miljøorganisasjon
 
  

 
Engasjer deg, delta!
     
En rekke organisasjoner arbeider aktivt
med klimautfordringene. Du er kanskje medlem
i en eller flere allerede. Bli aktiv, verv venner, kolleger og familie. Ikke minst, se hvordan du
selv kan endre dine vaner. 

Grønn Hverdag
var et nettverk av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som gir forbrukerne konkrete tips om mer miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag som bidrag til en mer bærekraftig utvikling i Norge og internasjonalt.  

Norges Naturvernforbund
arbeider for bedre kollektivtrafikk, energieffektivitet og fornybar varme for å redusere klimagass-utslippene. Har et hundretalls lokallag og er medlem av Friends of the Earth og Climate Action Network..
www.naturvern.no  www.foe.co.uk     www.climnet.org
 
Natur og Ungdom
er Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon og driver politisk påvirkning for en annen norsk klimapolitikk.  www.nu.no
   
Framtiden i våre hender
(FIVH) er en kritisk røst til overforbrukssamfunnet og mer opptatt av adferdsendinger for å redusere klimagassutslippene at teknologiske løsninger.
FIVH har etablert en ordning for klimanøytrale reiser gjennom nettstedet mittklima.no. Medlem av Climate Action Network.
www.framtiden.no  www.mittklima.no
   
WWF Norge
er en del WWF (World Wide Fund for Nature) der klimaspørsmål står sentralt. I Norge har WWF hatt stor oppmerksomhet om klimaendringer i Arktis.
www.wwf.no     www.panda.org


 

    

 

 


Kirkens Nødhjelp (KN)
er spesielt opptatt av hvordan klimaendringer rammer de fattige i verden.  www.nca.no
  

Miljøagentene
er Norges ledende miljøvernorganisasjon for barn. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. www.miljoagentene.no

Changemaker
er KNs ungdomsorganisasjon og driver klimakampanjer for å få redusert klimagassutslippene www.changemaker.no
   
Greenpeace Norden
er en del av Greenpeace internasjonalt og er en pådriver for en klimapolitikk som vil stanse klimaendringene før miljøkonsekvensene blir for skadelige. www.greenpeace.no
 
Bellona
er en stiftelse som har gått i bresjen for teknologiske løsninger på klimautfordringen.
www.bellona.no

Allgrønn
Forum og nettverk for humanøkologi. En rekke innfallsvinkler til helhetstenkning.  www.allgronn.org 

Foto: Erling Okkenhaug
 
 

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE