klimatiltak
Klipp fra mediene
   

 


 

 

Se nettsiden for filmen "En ubehagelig sannhet"Fra Al Gore om klima
Les 10 tips om
hva du kan gjøre
   
 
 
Hør radiospots for filmen


Fra filmkritikerne om dokumentarfilmen
fra Al Gore: "En Ubehagelig Sannhet"
  

L.Audun Bråten i Klassekampen:
”En poengtert, informativ og skremmende analyse av forbruk, global oppvarming og forurensing.”

Jon Selås i VG: ”Verdens viktigste multimedie-forestilling.  … en usedvanlig tydelig og lærerik undervisningstime om et globalt nøkkelproblem.
Lett tilgjenglig, svært pedagogisk og – faktisk morsomt, bortsett fra det uhyre alvorlige temaet."

Inger Bentzrud i Dagbladet: ”Dette er en virkelighet som kommer, ikke bare til en kino nær deg, men hjem til deg. Snart.”

Espen Svenningsen Rambøl i Dagsavisen: ”Ved hjelp av tegnefilmsnutter, datagrafikk, arkivopptak og bilder tegner Gore et rystende, troverdig bilde av hva utslipp av klimagasser har gjort med miljøet, og hvor enorme katastrofene vil bli hvis vi ikke alle skjerper oss litt bråkvikt.”

Øyvor Dalan Vik i Dagens Næringsliv: ” Noen av oss vil gispe over grafen som viser karbondioksid-nivåets ekstremt raske økning, andre vil inspireres til handling ved synet av isbjørnen som svømmer fortvilet og utmattet på leting etter isen i Arktis.”

Per Haddal i Aftenposten: ”Tross alle odds, et ubehagelig emne og en lite hiphop-artet form, er dette en filmsensasjon. Lavmælt, inntrengende, troverdig.”

 

 

 

 Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen:
Å ta seg vann over hodet

Ingen kan beskylde verdenslederne for å ha tatt seg vann over hodet på klimakonferansen i Nairobi. Men fortsetter polarisen å smelte, drukner snart Nederland. Dagsavisen 21.11.2006

    
Dagfinn Høybråten: Varsku fra iskanten

"At grønlandsisen smelter er bare ett av mange tegn på at de menneskeskapte klimaendringene ikke tilhører en fjern framtid."
Dagsavisen 20.11-2006

  
Klimaendringer blir økonomisk katastrofe
Verdens mektigste ledere har fått en klar advarsel: Stopp klimaendringene nå. Hvis ikke vil de føre til det verste tilbakeslaget i verdensøkonomien i nyere tid.
Dagsavisen 27.10.2006

  
Miljøkrise med politisk velsignelse?

Den politiske viljen til å løse de globale miljøproblemene er så godt som totalt fraværende, noe som nå er tydeliggjort ved regjeringens vedtak om bygging av gasskraftverk uten rensing.
Les innlegg fra  Morten P. Oksvold Forsker,
Dr.philos., UiO i Dagbladet 17.10.2006
Siri Kalvig:  Håp og avlat
Utdrag fra kronikk i VG 15.10.2006:
Frem til nå har debatten i media vært mellom såkalte klimaskeptikere og klimaforkjempere. Denne debatten har feilaktig gitt folk et inntrykk av at det er uenighet blant forskere om hva den globale oppvarming skyldes og hvilken enorm utfordring vi har foran oss.
Les hele kronikken (word)

 
Siri Kalvig er meteorolog og medlem av den norske UNEP komiteen

Bekjennelser fra en festbrems

Statsbudsjettet behandler klimatrusselen som om den var en bløff.
Les innlegg fra Arild Hermstad, Daglig leder i Framtiden i våre hender. i Dagbladet 13.10.2006

Utslippsreduksjoner må komme nå
- Klimaendringene vil føre med seg store endringer, selv om Norge ikke vil bli hardest rammet. Men på verdensbasis vil klimaendringene føre med seg større sosiale lidelser enn noen krig har påført menneskene. Lavutslippsutvalget burde gått lenger, og de burde ha understreket viktigheten av at de fleste endringene må gjøres nå, sier nestleder Marius Holm i Bellona.
Aftenposten 5.10.2006
  
En tredjedel av jorda kan bli ørken
Områdene hvor det i dag er moderat tørke, omfatter i
dag 25 prosent av jordas tørre overflate. Denne andelen kan komme til å øke til 50 prosent innen 2100. Områdene hvor det i dag er alvorlig tørke, kan øke fra åtte prosent i dag til 40 prosent. Andelen med ekstrem tørke kan øke fra tre til 30 prosent av den tørre jordoverflaten.
 Dagbladet 5.10.2006
 

Et klima for vår tid
"Det er ingen tvil om at norske politikere erkjenner global oppvarming som et viktig tema, men det er likevel lite som tyder på at de ligger langt foran sine velgere hva angår progressiv miljøbevissthet."
Professor Dag hessen i Aftenposten 25.09.2006

Kina vil gå forbi USA i utslipp
av klimagasser etter 2010

Kinas store bidrag til utslipp av klimagasser er en av de største utfordringene for den globale miljøpolitikk. Kina er definert som utviklingsland og dermed ikke med på å underordne seg Kyoto-protokollen.   
The Independent

 

 

 
alvoret er    STORM - FLOM - TØRKE - SYKDOMMER - KLIMAFLYKTNINGER - ARTER DØR UT
du kan bidra   DEG SELV - HJEMME - PÅ JOBBEN - I FRITIDEN - I SAMFUNNET             TILBAKE